Aankoop gronden voor nieuwe trage weg tussen belangrijke sites Wezemaal


zaterdag, 6 februari, 2016
Aankoop gronden voor nieuwe trage weg tussen belangrijke sites Wezemaal

Het gemeentebestuur koopt twee gronden aan zodat een nieuw, veilig fiets- en voetgangerspad wordt aangelegd en er bijkomende parking komt in Wezemaal voor tijdens drukke momenten.

Door de aankoop van deze twee percelen kan de gemeente Rotselaar een verkeersveilige verbinding creëren tussen de nieuwe sociale site langs de Aarschotsesteenweg en de recreatieve site langs de Spikstraat.

De trage wegen zijn een stokpaardje van onze gemeente. De 160 kleine paden zorgen voor een rustige en veilige verbinding te voet of per fiets.

Dit netwerk wordt nog steeds uitgebreid. Door de strategische aankoop van twee percelen wordt nu de site van het woonzorgcentrum langs de Aarschotsesteenweg op een autoverkeersvrije manier verbonden met de recreatieve site aan de Spikstraat.

Door een deel van de aan te kopen percelen in te richten als trage weg kunnen deze aangesloten worden op bestaande trage wegen.

"Dit wordt een verkeersveilig alternatief waarvan heel wat fietsers en voetgangers gebruik zullen maken", aldus burgemeester Dirk Claes.

Dirk Claes: “Het pad komt de basisscholen De Gemeenteschool en De Rank  ten goede, maar ook de jeugdwerkinitiatieven (chiro, scouts en jeugdhuis Floere Bloes) en de sportverenigingen (Tennis Wezemaal en Rapide Wezemaal). Ook het woonzorgcentrum De Lelie en De Mantel, een wooncentrum voor mensen met een beperking, liggen vlakbij de nieuwe trage weg.”

De gemeente koopt de percelen van de vereniging Vlaamse Liga tegen Kanker. De totale kostprijs voor beide percelen bedraagt 17 000 euro. Het betreft een eerste perceel gelegen langs een toegangsweg naar de Steenweg op Nieuwrode, recht tegenover de gemeentelijke basisschool.

In het verleden heeft deze grond al vaak dienst gedaan als noodparking voor de school, begrafenissen en feesten. Naast de nieuwe doorgangfunctie zal het perceel hiervoor blijven gebruikt worden. Het andere perceel sluit aan bij de Spikstraat langs de ene kant en op het bestaand tragewegennetwerk langs de andere kant.

Door een bovengrondse erfdienstbaarheid voor trage weg langs de zuidelijke pastoriemuur die de gemeente via de kerkfabriek Sint-Martinus verkreeg, worden tot slot alle sites aan elkaar verbonden.

Documenten