BETERE DIENSTVERLENING IN CONTAINERPARK


zondag, 15 mei, 2011

Het containerpark in Beversluis werd zopas sterk vernieuwd en vergroot. Er kwam een enorme uitbreiding waardoor de totale oppervlakte van het park maar liefst verdubbelt. Dat was nodig want we zien dat onze inwoners steeds meer en beter sorteren. Het containerpark is dan ook erg druk bezocht en met deze vernieuwing verzekeren we onze inwoners ook in de toekomst een goede en vlotte dienstverlening.

 

Sinds begin april kunnen de inwoners van Rotselaar in het containerpark opnieuw terecht met hun snoeihout en de eerste 300 kilogram takken en haagscheersel per gezin zijn nog steeds gratis!

 

De uitbreiding van het park zal trouwens grotendeels worden gebruikt voor de extra opslag van snoeihout, boomstronken en het verhakselen ervan.  De overige ruimte dient voor het plaatsen van extra containers voor bouwafval en grof huisvuil. Daarnaast komt er nog een nieuw afdak rond de zone voor het Klein Gevaarlijk Afval. Rondom het park wordt een proper groenscherm geplaatst en in het park zorgen we dat het hemelwater gemakkelijk in de bodem kan infiltreren.

 

Samen met dit project realiseerden we ook een eerste fase in de uitbreiding van de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst. Hierdoor kan het uitleenmateriaal beter worden opgeslagen en zullen containers gemakkelijk worden leeggemaakt. De technische uitvoeringsdienst krijgt later nog een nieuwe loods, een reinigingsplaats en ijs- en windvrije overkappingen voor de wagens.

 

Tegelijk wordt het rioleringsstelsel van de technische uitvoeringsdienst gescheiden en worden grote hemelwaterputten geïnstalleerd voor buffering en hergebruik. We willen nog dit jaar starten met deze belangrijke werken die zeker een positief effect zullen hebben op de werking van onze technische uitvoeringsdienst.