Bewaar tegen Uplace


maandag, 18 mei, 2015
Bewaar tegen Uplace

Het gemeentebestuur van Rotselaar kant zich uitdrukkelijk tegen de realisatie van het megacenter Uplace (Machelen). Rotselaar tekende daarom bezwaar aan bij de Vlaamse Regering. De bouw van dit project zal het verkeer op de Brusselse Ring volledig tot stilstand brengen. Bovendien vormt het een rechtstreekse bedreiging voor de versterking van onze handelskernen.

Meer handel in lokale dorpscentra
Rotselaar zet zich actief in om de handel in onze dorpscentra te versterken. Een nieuw, modern woonbeleid zal meer inwoners naar de kernen aantrekken. De opmaak van het Masterplan Rotselaar-centrum tekent een concreet toekomstbeeld uit voor het dorpscentrum. Momenteel loopt er ook een uitgebreide studie, met financiële steun van de Vlaamse Regering, om de commerciële handel in de kernen te stimuleren.

Gezellige dorpscentra
Voor CD&V is het versterken van dit lokale, sociale weefsel belangrijk. Inwoners ontmoeten elkaar in gezellige dorpcentra om te winkelen en voor socio-culturele activiteiten. Deze sociale contacten zorgen voor een goede dorpssfeer en hebben dus een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

Brusselse Ring
Daarnaast blijven er nog teveel onbeantwoorde vragen over de mobiliteitseffecten bij de komst van het voorziene megacentrum. De Brusselse Ring is nu al verzadigd. Uplace zal deze situatie nog verslechteren. De Ring is de centrale verkeersader in Vlaams-Brabant en verbindt onze provincie met Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Uitgebreid onderzoek toont aan dat de gevolgen voor het verkeer, door de komst van Uplace, systematisch worden onderschat.

Spitsstroken
Bovendien zullen publieke investeringen in openbare werken voor U-place andere noodzakelijke projecten in Vlaams-Brabant hypothekeren. Voor Rotselaar gaat dit specifiek over de aanleg van spitsstroken op de E314 (tussen Leuven – Aarschot) en de heraanleg van de steenwegen in onze dorpscentra (Stationsstraat – Provinciebaan – Aarschotsesteenweg – Steenweg op Holsbeek).

Doortochten Rotselaar en Wezemaal
De plannen voor onze doortochten zijn nu in aanmaak. Maar het blijft wel wachten tot de Vlaamse Regering de nodige budgetten vrijmaakt om deze belangrijke projecten te realiseren.  Het gemeentebestuur van Rotselaar uit haar vrees dat de openbare werken voor Uplace andere belangrijke investeringen in Vlaams-Brabant voor jaren zullen uitstellen.