Burgemeester Dirk Claes nieuwe fractieleider CD&V in Senaat


dinsdag, 6 december, 2011
Burgemeester Dirk Claes nieuwe fractieleider CD&V in Senaat

De CD&V-senatoren hebben zopas unaniem Dirk Claes aangeduid als hun nieuwe fractieleider. Hij volgt Rik Torfs op die het fractievoorzitterschap waarnam toen Sabine de Bethune tot senaatsvoorzitster werd verkozen bij het begin van het parlementaire jaar in afwachting van het aantreden van een nieuwe regering. Nu de nieuwe regering de eed heeft afgelegd en het senaatsvoorzitsterschap van Sabine de Bethune werd bevestigd, hebben de CD&V-senatoren meteen ook Dirk Claes als hun definitieve fractievoorzitter aangeduid.

 Dirk Claes, burgemeester van Rotselaar, is senator sinds 2007. Daarvoor was hij lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2003-2007) en provincieraadslid Vlaams-Brabant. In de Senaat was Dirk Claes eerder voorzitter van de Commissie Sociale Aangelegenheden en Quaestor. Tot op heden was hij lid van het Parlementaire Begeleidingscomité van Toezicht op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Comité I), van de controlecommissie politieke partijen, verkiezingsuitgaven en boekhouding en van de commissies Sociale Aangelegenheden en Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden.

Dirk Claes maakte in de voorbije jaren in de politiek o.a. naam met de nieuwe wetgeving voor een rookvrije horeca, voor een eigentijdse regeling voor studentenarbeid en voor strengere bestraffing van geweldpleging op politie-agenten en andere ambtenaren bekleed met een openbaar ambt.