CD&V: blijven wonen in eigen gemeente


donderdag, 24 april, 2008
CD&V: blijven wonen in eigen gemeente

Voor CD&V Rotselaar is de uitbouw van een sterk lokaal woonbeleid bijzonder belangrijk. Ons uitgangspunt is dat onze inwoners alle kansen moeten krijgen om in de eigen gemeente te blijven wonen.

De laatste jaren worden de bouwgronden in onze regio schaars en stijgt de prijs elk jaar met ongeveer 10 procent. Het groene en rustige karakter van onze gemeente, gecombineerd met de unieke ligging tussen Aarschot, Leuven, Mechelen en Brussel maakt dat onze bouwgronden bijzonder populair zijn. Daardoor stijgen de prijzen sterk en wordt het voor jonge mensen uit Rotselaar heel moeilijk om in de eigen gemeente nog een betaalbare woning of bouwgrond te vinden.

Voor CD&V is het belangrijk dat onze gemeente daarom een actief woonbeleid voert en op zoek gaat naar slapende bouwgronden. Door onderhandelingen aan te knopen met de eigenaars, trachten we om deze gronden tegen een gunstig tarief over te nemen. Een samenwerkingscontract met Interleuven zorgt ervoor dat ook de noodzakelijke infrastructuurwerken voordelig kunnen gebeuren. De gemeente verkoopt de kavels vervolgens zonder winst rechtstreeks door aan de geïnteresseerde burgers.

In Werchter werd reeds een eerste project opgestart dat 50 wooneenheden creëert: 30 bouwloten, een woonblok – bestaande uit eengezinswoningen en appartementen en ten slotte ook nog 12 privé-kavels.

Bedoeling is dat er een fonds wordt gecreëerd waardoor dit succesvolle initiatief opvolging kan krijgen in de andere deelgemeenten. Rotselaar is bovendien lid van het Intergemeentelijk Woonproject zodat ze samen met omliggende gemeenten de uitdagingen op vlak van het woonbeleid kan aangaan en hiervoor diverse subsidies ontvangt.

CD&V Rotselaar wil ook rekening houden met de leefkwaliteit van de buurten. Zo is het belangrijk dat er in elke wijk of verkaveling plaats is voor een open, groene ruimte die als ontmoetingsplaats of speelpleintje wordt ingericht.

Verder houdt een goed woonbeleid ook de uitbreiding van het aantal sociale woningen in en zorgen we ervoor dat ook de senioren in onze gemeente kunnen blijven wonen – ondermeer door de aanpassingspremie en het ondersteunen van de uitbouw van rusthuizen in eigen gemeente.