CD&V steunt fuiven in eigen gemeente


maandag, 13 oktober, 2008
CD&V steunt fuiven in eigen gemeente


Rotselaar is een heel actieve en dynamische gemeente. Heel wat verenigingen organiseren vooral in het weekend verschillende activiteiten: van quizzen,  eetdagen, toneelvoorstellingen tot kleine en middelgrote fuiven. Dit rijke verenigingsleven is de sterkte van onze gemeente en verschaft Rotselaar een unieke sociale positie.

Daarom ook moet de gemeente onze verenigingen alle kansen geven om hun evenementen te organiseren en hen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. CD&V Rotselaar steunt onder andere om deze reden de actie van de Jeugdraad voor een actief gemeentelijk fuifbeleid. Het is zonder twijfel positief dat deze adviesraad de 3 deelgemeenten is afgereisd om de mensen te overtuigen van de waarde van fuiven en andere festiviteiten.

CD&V Rotselaar is altijd een grote voorstander geweest om de Jeugdraad nauw te betrekken bij de uitwerking van een goed fuifbeleid. Zo fungeert Schepen van Jeugd, Lucia Wouters, als een goede contactpersoon tussen de raad en het Gemeentebestuur en licht ze de jeugdverenigingen via de Jeugdraad permanent in over de stand van zaken van elk dossier.

Daarnaast stimuleert onze partij eveneens dat de Jeugdraad zelf initiatieven neemt om mee een evenwichtig fuifbeleid uit te werken. De verenigingen hebben immers veelal de nodige ervaring met deze materie en weten perfect wat de mogelijkheden en eventuele knelpunten zijn. CD&V is er bijvoorbeeld altijd voorstander van geweest dat de Jeugdraad zelf het initiatief neemt om een ernstig fuifreglement uit te werken.

Zo’n reglement  is echt nodig om duidelijk te maken wat er kan en wat niet. Het heeft het niet alleen over de plichten van een vereniging, maar evenzeer over de rechten en de diverse mogelijkheden die men heeft bij het organiseren van een evenement. Het zou daarenboven nog beter zijn als dezelfde bepalingen ook in onze buurgemeenten gelden. Zo wordt er, over de gemeentegrenzen heen, duidelijkheid gecreëerd en wordt elke vereniging gelijkwaardig behandeld.

We zijn daarom ook bijzonder blij dat Jeugdraad met hun actie bekend maakte dat ze mee het initiatief neemt om concreet mee te helpen aan de realisatie van een degelijk fuifbeleid. Door het opstellen van een fuifreglement en een nuttige evenementenkalender, functioneert men als een volwaardige adviesraad die door het Gemeentebestuur zeker met de nodige serieux zal worden behandeld.

Ook inzake de gemeentelijke fuif- en evenementeninfrastructuur breekt een belangrijke periode aan. Sinds 1 april sloot zaal Concordia de deuren voor het grote publiek. Zo verdwijnt een  fenomeen in de geschiedenis van het Rotselaarse verenigingsleven.

 Omdat nu ook jeugdfuiven hier niet meer kunnen doorgaan, vroeg Lucia Wouters reeds eind 2006 aan de Jeugdraad om samen met het Gemeentebestuur te zoeken naar een goed alternatief. Ook CD&V engageerde zich in deze zoektocht en onderzocht gedurende maanden diverse mogelijkheden. JONG CD&V vroeg onder andere aan het College van Burgemeester en Schepenen om samen met de harmonie nog eens rond tafel te zitten om een eventuele tijdelijke heropening van de Concordia te overwegen.

De harmonie kon, omwille van begrijpelijke redenen, tijdens deze onderhandelingen echter niet op deze vraag ingaan. Uiteindelijk besliste het College van Burgemeester en Schepenen samen met de Jeugdraad om de kantine van Sportief Rotselaar tijdelijk open te stellen voor fuiven en andere festiviteiten. Deze zaal is groot en biedt uiteindelijk ook heel wat mogelijkheden naar infrastructuur toe.

Ondertussen is er door de gemeente een studiebureau aangesteld dat de inrichting van Domein Ter Heide onderzoekt. Een basisvoorwaarde van CD&V is dat er op dit domein zo snel mogelijk een deftige fuif- en evenementenruimte zal worden gebouwd. Deze moet multifunctioneel zijn, in die zin dat ook aanstormend talent hierin zal kunnen repeteren en er diverse feestevenementen in kunnen worden georganiseerd.

JONG CD&V vertrouwt erop dat ook de Jeugdraad optimaal zal worden betrokken bij het uitdenken van het concept van deze zaal en volwaardig wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het project.


Jelle Wouters