CD&V zomert mee met Rotselaarse jeugd


zondag, 14 september, 2008
CD&V zomert mee met Rotselaarse jeugd

Als gezinspartij vindt ook CD&V Rotselaar het belangrijk dat ook jonge mensen zich kunnen uitleven en ruimte hebben om te spelen in de eigen gemeente. We schuiven vier concrete uitgangspunten naar voor:

Vooreerst zijn er de lokale speelpleintjes die de kinderen uit de buurt de kans moeten geven om in een open en groene ruimte dicht bij huis te ravotten. De gemeente ziet er nauwgezet op toe dat er bij elke nieuwe verkaveling plaats wordt gemaakt voor een nieuw speelpleintje. Ook in het verleden werden er in Rotselaar heel wat van deze speelpleintjes aangelegd. Door de jaren heen evolueerden de noden, maar ook de reglementering op de speeltuigen werd veel strenger.

Daarom besliste het Gemeentebestuur van Rotselaar om de gemeentelijke speelpleintjes een nieuwe impuls te geven en het aspect veiligheid krijgt daarbij een belangrijke plaats. De speelpleintjes moeten een veilige ondergrond hebben, de speeltuigen dienen te beantwoorden aan de bijzonder strenge Europese criteria en ook de verkeerssituatie rondom het speelplein moet zijn aangepast aan spelende kinderen.

De afgelopen maanden werd er al een inventaris opgemaakt van de toestand van de verschillende speeltuigen en -pleintjes. Momenteel wordt onderzocht welke toestellen zullen worden teruggeplaatst en waar er nieuwe speeltuigen moeten komen. Binnen de termijn van drie jaar moeten de bestaande speelpleintjes in de gemeente een volledig nieuw uitzicht hebben gekregen! Vanaf dan komt het erop aan om de nieuwe speelpleintjes permanent en professioneel te onderhouden.

Ondertussen zijn ook de ‘Speelstraten’ een succes geworden. Op vaste dagen wordt de straat verkeersvrij gemaakt en krijgen de jongeren uit de buurt de kans om zich naar hartenlust uit te leven. Deze zomer werden er speelstraten georganiseerd in onder andere de Ambachtstraat, de Uitweg, de Kerkweg, de Vlasselaarweg, de Veldstraat en de Torenhoflaan. Natuurlijk moet dit initiatief door de buurt zelf worden gedragen, maar de gemeente neemt de ondersteuning ervan op zich. We hopen dat dit project ook volgende zomer een leuk vervolg mag kennen!

Daarnaast is ook Speelpleinwerking ‘De Schavuit’ voor vele kinderen (en ouders) een vaste waarde geworden. De Schavuit is veel meer dan een loutere kinderopvang. Tijdens de zomer- en paasvakantie kunnen vele kinderen, onder leiding van gekwalificeerde monitoren, genieten van een degelijk en ontspannend aanbod kinderpret. Ook deze zomer had de speelpleinwerking elke dag gemiddeld honderd kinderen onder de hoede, wat een serieuze stijging betekent. Dankzij de enthousiaste medewerking van talrijke moni’s en het sterke engagement van de speelplein-stuurgroep zorgt de gemeente voor een goede dienstverlening en een goede kwaliteit van vakantie-kinderopvang, iets wat in de omliggende gemeente al lang geen evidentie meer is!

Last but not least willen we ook de vele verenigingen in de spotlights zetten! Rotselaar heeft vele jonge vrijwilligers die zich elke week inzetten voor hun (jeugd)beweging. Die inzet is van onschatbare waarde en betekent veel voor het gemeenschapsleven in onze gemeente! Naast de verschillende jeugdsubsidies worden de verenigingen ook geholpen bij de organisatie van hun kampen: de gemeente financiert bijvoorbeeld het transport van het kampmateriaal. Ook de jeugdverenigingen die hier op bezoek zijn kunnen steeds rekenen op een gastvrije ontvangst in Rotselaar!

U ziet: voor CD&V Rotselaar is een gezinsvriendelijk jeugdbeleid meer dan een slogan! We zijn permanent in de weer om het u en uw (klein)kinderen naar de zin te maken in onze gemeente! Ook de afgelopen maanden, zo blijkt, is dit weer meer dan gelukt...