Charter alcohol en andere drugs


vrijdag, 14 januari, 2011
Charter alcohol en andere drugs

Rotselaarse jeugd- en sportverenigingen tekenen charter tegen misbruik van alcohol en andere drugs.

 Rotselaar wil zorg dragen voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners. Iedereen kan geconfronteerd worden met alcohol en andere drugs. 

 

Met het ondertekenen van dit charter, engageren de Rotselaarse sport- en jeugdverenigingen zich om samen met het gemeentebestuur, de sportraad en de jeugdraad de gouden regels voor een gezonde vereniging na te streven. Zo maken ze echt werk van het welzijn en de gezondheid van sportief en jeugdig Rotselaar. 

 

“ De gouden regels voor een gezonde vereniging”

1.      Zorg dragen voor het welzijn van alle leden.

 

2.      Leden informeren over mogelijke gevolgen van het gebruik van alcohol, nicotine en andere drugs.

 

3.      Het imago van de vereniging in het hart dragen en er alles aan doen om een gezonde, veilige werking te hebben.

 

4.      Initiatief nemen om een preventief alcohol- en drugsbeleid te voeren.

 

5.      Als begeleider en verantwoordelijke een voorbeeldfunctie vervullen en aandacht schenken aan een alcohol- en drugsbeleid binnen de werking.

 

6.      Bij verplaatsingen van en naar onze activiteiten aan ieders veiligheid denken.

 

7.      Opstellen van regels en richtlijnen voor een verantwoord gebruik van alcohol en andere drugs, die een veilige werking mogelijk maken en waar iedereen zich mag thuisvoelen.

 

8.      Erop toekijken dat niemand alcohol misbruikt en geen illegale drugs neemt. Dit zowel voor, tijdens als na de activiteiten of in en rond onze lokalen en terreinen. De tapkraan gaat niet dicht, maar we houden het gezellig!

 

9.      Rekening houden met de wettelijke voorschriften.

 

 10.   Praten met personen bij wie alcohol- en drugsmisbruik is vastgesteld en samen zoeken naar een oplossing.