Frans De Cat overleden


zaterdag, 11 april, 2015
Frans De Cat overleden

Vandaag,  11 april 2015 moesten we totaal onverwacht afscheid nemen van Frans De Cat.
Vanwege CD&V Rotselaar willen we Wiske, de kinderen en familie onze oprechte deelneming overbrengen.

Frans was bijna 15 jaar schepen en meer dan 20 jaar lid van de Gemeenteraad. Tot zijn overlijden was Frans een van onze bestuursleden met de langste staat van dienst. Jarenlang was hij ook het CD&V boegbeeld in Werchter.

In talrijke verenigingen was Frans actief als lid of bestuurslid. Hij stond er altijd klaar om mee de handen uit de mouwen te steken.

Ook na zijn vertrek uit het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad bleef Frans bijzonder actief als CD&V-bestuurslid.  Hij stelde al zijn ervaring graag ten dienste van de afdeling en van zijn opvolgers in College en Gemeenteraad. We konden steeds op hem rekenen als CD&V iets organiseerde, zoals bijvoorbeeld de oudejaarsacties in Wechter.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 waren we blij dat we o.a. op hem beroep konden doen voor de lijstvorming en coalitiebesprekingen.  Zijn grote ervaring en mensenkennis kwam toen goed van pas. Het respect dat hij genoot, zowel binnen de afdeling, maar ook daar buiten, was zeer groot.

Maar bovenal was hij een bijzonder aangename man om mee samen te werken.  Ondanks al zijn kennis en ervaring bleef hij steeds de gemoedelijkheid zelve. En als er al eens discussies of conflicten waren, was hij één van die mensen om mee de gemoederen te helpen bedaren en naar een oplossing te helpen zoeken.

Hij was één van die mensen met wie je na een raad of vergadering graag nog een paar uur bleef plakken op café...

Zijn plotse overlijden is dan ook niet alleen voor zijn familie een zwaar verlies, ook voor CD&V Rotselaar en het verenigingsleven in Werchter is dit een zwarte dag.

Bedankt Frans, voor je jarenlange inzet voor de gemeente en voor CD&V. Bedankt voor je goed humeur, bedankt om met jou te hebben mogen samenwerken.

Frans, we gaan je héél erg missen!

Het bestuur en bureau van CD&V Rotselaar 

                                                                    

Documenten