Geen rondweg in Rotselaar


vrijdag, 12 mei, 2017
Foto: Sven Ponsaerts - Het Laatste Nieuws

Voor CD&V is het duidelijk dat een rondweg langs Rotselaar geen goede oplossing is om de leefbaarheid in het dorpscentrum te verzekeren.

De meerwaarde van een ringweg wordt na heel wat onderzoek onvoldoende aangetoond. Het verkeer zou zich enkel verplaatsen naar de omliggende straten.

Daarom wordt de rondweg door ons definitief van tafel geveegd. CD&V Rotselaar dwong van het Vlaams Gewest nu de garantie af op een veilige doortocht in het dorpscentrum met voorrang voor inwoners, fietsers en voetgangers.

De doortocht (Stationsstraat - Provinciebaan) moet dringend worden vernieuwd. Daar is iedereen het over eens. Voor #teamrotselaar staat de leefbaarheid van ons dorp en een aangename woonbuurt centraal.

De huidige gewestweg snijdt ons dorp in twee en is onveilig. In het onderzoek naar alternatieven werd o.a. een ringweg rond Rotselaar bestudeerd. Uit de studies blijkt dat zo’n rondweg geen groot voordeel zou opleveren voor de mobiliteit en de levenskwaliteit.  Het verkeer zou zich waarschijnlijk enkel verplaatsen naar straten in de omgeving.

Uit de vele gesprekken met buurtbewoners bleek trouwens hun bezorgdheid. Inspraak en participatie serieus nemen, betekent ook dat we luisteren naar de mensen. CD&V wil zo’n belangrijk project enkel ontwikkelen met een breed draagvlak vanuit de buurt.

De aanleg van een rondweg zou dan weer de open ruimte doormidden snijden. Een goede ruimtelijke visie versterkt de dorpskernen met de bedoeling om de groene zones rond de kernen te bewaren. “Daarom kiest #teamrotselaar ervoor om de groene open ruimte van de Rekken te beschermen” zegt gemeenteraadslid Kris Uytterhoeven.

De vernieuwde doortocht zal dus best worden ontwikkeld op het bestaande traject van de Stationsstraat en de Provinciebaan. We eisen wel dat dit grondig wordt aangepakt. Dit project moet de leefbaarheid van het dorpscentrum drastisch verbeteren. Met meer groenvoorzieningen, een goede oversteekbaarheid en veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

Het autoverkeer zal er worden vertraagd en voorrang geven aan de zwakke weggebruikers. Sluipverkeer in de omliggende straten moet onmogelijk worden gemaakt.

In overleg met de adviesraden en de klankbordgroep zullen we zo snel mogelijk breed gedragen voorstellen en concrete plannen uitwerken. Zo verzekeren we de toekomst, met een leefbaar dorpscentrum voor álle inwoners van Rotselaar.

“We gaan voor een veilig en bruisend dorpscentrum. Niet de auto, maar fietsers en voetgangers zullen er centraal staan” vertelt gemeenteraadslid en buurtbewoner Frank Staes.