Gemeentebestuur ijvert voor veilige speelpleintjes


vrijdag, 29 augustus, 2008
Gemeentebestuur ijvert voor veilige speelpleintjes


 

Het Gemeentebestuur van Rotselaar vindt het belangrijk dat kinderen ruimte hebben om te spelen en zich kunnen uitleven in de eigen gemeente. De lokale speelpleintjes moeten de kinderen uit de buurt de kans geven om in een open en groene ruimte dicht bij huis te ravotten.

De gemeente Rotselaar ziet er nauwgezet op toe dat er bij elke nieuwe verkaveling plaats wordt gemaakt voor een nieuw speelpleintje. Zo wordt het aantal speelpleintjes steeds verder uitgebreid en verschaft deze open ruimte een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. Ook in het verleden werden er in Rotselaar heel wat van deze speelpleintjes aangelegd. Door de jaren heen evolueerden de noden, maar ook de reglementering op de speeltuigen werd veel strenger.

Daarom besliste het Gemeentebestuur van Rotselaar om de gemeentelijke speelpleintjes een nieuwe impuls te geven. De speelpleintjes maken deel uit van een totaalvisie op jongerenrecreatie in de gemeente. Kinderen moeten op een ontspannende manier in de eigen buurt kunnen spelen en daarbij is ook de veiligheid van groot belang. De speelpleintjes moeten een veilige ondergrond hebben, de speeltuigen dienen te beantwoorden aan de bijzonder strenge Europese criteria en ook de verkeerssituatie rondom het speelplein moet zijn aangepast aan spelende kinderen.

De lat wordt dus hoog gelegd, maar het Gemeentebestuur kiest duidelijk voor een ruim aanbod van kwalitatief sterke speelpleintjes. De afgelopen maanden werd er reeds een inventaris opgemaakt van de toestand van de verschillende pleintjes en de speeltuigen. Momenteel wordt onderzocht welke toestellen zullen worden teruggeplaatst en waar er nieuwe speeltuigen moeten komen. Het Gemeentebestuur vindt het trouwens bijzonder belangrijk om ook de buurtbewoners optimaal te betrekken bij de opwaardering van ‘hun pleintje’. Binnen de termijn van drie jaar moeten de bestaande speelpleintjes in de gemeente een volledig nieuw uitzicht hebben gekregen!

Dat deze plannen concreet zijn, wordt duidelijk in de meerjarenbegroting. Er is jaarlijks een bedrag van 50.000€ voorzien voor de aankoop van nieuwe speeltuigen. (voor de eerste drie jaar 150.000 euro!)

Daarnaast is ook het permanente onderhoud van de speelpleintjes een belangrijk aandachtspunt. Het beheer van de speelpleintjes werd daarom overgedragen aan de dienst gebouwen (infrastructuur) van de gemeente. Deze dienst staat  -  samen met de technische uitvoeringsdienst - in voor de opvolging en het onderhoud van de verschillende speelpleintjes.