Gemeentebestuur richt nieuwe basisschool op


zaterdag, 19 maart, 2016
Gemeentebestuur richt nieuwe basisschool op

Door een nieuwe school op te richten, verbetert de kwaliteit van het onderwijs: de vestigingen in Rotselaar en Werchter krijgen zo een afzonderlijke directie, meer zorguren en extra administratieve ondersteuning.

Vandaag zijn de basisscholen Den Drempel in Werchter en t' Centrum in Rotselaar officieel nog één school met dezelfde directie.
Vanaf 1 september 2016 verandert dat en fungeren beide scholen volledig autonoom.

Het gemeentebestuur richt hiervoor een nieuwe school op. Deze maatregel komt er door het stijgende aantal leerlingen (momenteel 257 in Werchter en 180 in Rotselaar). Het is niet evident om een school van dergelijke omvang nog door een directeur te laten leiden. In de praktijk behoudt t' Centrum het huidige schoolnummer en wordt Den Drempel Werchter opgericht als een nieuwe school.

“Een directeur in elke school is makkelijker aanspreekbaar voor leerkrachten, kinderen en ouders. De directie krijgt hierdoor meer tijd vrij om te focussen op hun belangrijkste taak, het pedagogisch ondersteunen van het schoolteam. Onze kinderen staan centraal”, zegt schepen van Onderwijs Dirk Jacobs (CD&V).

"Door een nieuwe school op te richten krijgen beide scholen meer uren administratieve ondersteuning en zorguren. Bovendien bevordert het de zichtbaarheid van de scholen en hun teams naar de buitenwereld" aldus nog schepen Dirk Jacobs.

Kwalitatief basisonderwijs
De beslissing om beide scholen te splitsen staat ter goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van 21 maart. Aan het voorstel is een informatie- en participatietraject vooraf gegaan bij de huidige directies, de schoolteams en ouderraden, die allen achter de beslissing staan.

Ook het college van burgemeester en schepenen nam op advies van schepen Dirk Jacobs reeds een principiële beslissing. Op de gemeenteraadscommissie onderwijs van februari was het ook de visie van de raadsleden dat dit de juiste beslissing is in het belang van een kwalitatief Rotselaars basisonderwijs.

Omdat de twee scholen een eigen directie krijgen, loopt er momenteel een selectie- procedure. De inrichtende macht (het schoolbestuur) zal er samen met alle directies voor zorgen dat de beschikbare lestijden op de best mogelijke manier worden ingezet, zodat sterk basisonderwijs voor onze kinderen gegarandeerd wordt.