Gemeentelijke bouwgronden meer dan 20% onder de gangbare prijs


woensdag, 6 oktober, 2010
Gemeentelijke bouwgronden meer dan 20% onder de gangbare prijs

Gemeentelijke bouwgronden meer dan 20% onder de gangbare prijs

Op het terrein Grotestraat-Kleinstraat in Wercher realiseerde het gemeentebestuur van Rotselaar een eigen verkaveling.

Deze biedt plaats aan maar liefst 40 wooneenheden. Met dit project wil de gemeente de eigen inwoners een betaalbare woongelegenheid aanbieden binnen de eigen gemeente. Het gemeentebestuur zal in een tweede ronde trouwens nog een aantal van deze percelen verkopen.

Nu alle kosten gekend zijn heeft de gemeente de verkoopprijs kunnen vaststellen op 145 €/m². De Gemeente is duidelijk in haar opzet geslaagd als men weet dat het gangbare tarief in Rotselaar minimum 183 €/m² bedraagt. De samenwerking tussen het gemeentebestuur en diverse kerkfabrieken zorgde ervoor dat er nu goedkopere bouwgronden ter beschikking worden gesteld. Door minimum 20% onder de normale grondprijzen te verkopen, doen de kandidaten dus zeker een goed zaak!

Voor CD&V Rotselaar wordt zo een belangrijk programmapunt, namelijk betaalbaar wonen in de eigen gemeente, in concrete beleidsdaden omgezet. We stellen vast dat de Rotselaarse Open VLD-fractie en Groen/Sociaal  duidelijk afstand neemt van deze doelstelling en de prijzen van de gemeentelijke bouwgronden voor eigen inwoners zelfs te goedkoop vindt. Tijdens de gemeenteraad stemden de liberalen en de groenen daarom tegen de voorgestelde prijzen en dienden een voorstel in om de grondprijzen met zeker 20 euro/m² te verhogen!

CD&V ijvert ervoor dat ook in de toekomst nog soortgelijke verkavelingsprojecten door de gemeente worden opgestart zodat meer betaalbare bouwgronden ter beschikking van de inwoners van Rotselaar kunnen worden gesteld!