Giet it oan of nèt ? It giet nèt !


woensdag, 8 februari, 2012
Giet it oan of nèt ?  It giet nèt !

Giet it oan of niet ? It giet nèt !

Niet alleen in Friesland wachten ze op het antwoord, ook in Rotselaar wachten we op het antwoord van onze lokale 'rayonhoofden' of er op 'De Plas' mag geschaatst worden ?

Door het aanhoudende vriesweer ontstaat er een ijslaag op de plas. Deze ijslaag is nog maar 6 cm dik. Het is dus momenteel zeer gevaarlijk om het ijs te betreden. Zodra de ijsdikte voldoende is (12 cm), kan het college van burgemeester en schepenen de toelating geven om te schaatsen .

Laat het nog maar even hard vriezen …