Goedkope bouwgronden aanbieden is taak van onze gemeente


woensdag, 14 november, 2007

Op de gemeenteraad van 21 december, en recent ook in de media, kwam een deel van de oppositie opnieuw terug op het project rond de goedkope bouwgronden, die de gemeente in Werchter onder bepaalde voorwaarden aanbiedt (bvb in Rotselaar wonen of een band met de gemeente hebben..).

 Dat sommigen de mening zijn toegedaan dat de bouwgronden in Rotselaar helemaal niet te duur zijn en het nut van een dergelijk project niet inzien, is hun volste recht.   

Het zou echter getuigen van moed indien ze dit met zoveel woorden aan de kiezers zouden durven zeggen, i.p.v. het hele project in het belachelijke te trekken, of, zoals op de laatste gemeenteraad, beweren dat de gemeente zelfs niet het recht heeft bouwgronden onder de marktprijs aan te bieden.   

In een antwoord op een parlementaire vraag van 15 maart 2007 over een vergelijkbaar project in Genk zegt de toenmalige Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen (VLD) dergelijke initiatieven nadrukkelijk te steunen. 

Het is volgens hem goed dat gemeenten een actief lokaal woonbeleid voeren voor alle sociale geledingen van de maatschappij, met name ook voor de zogenaamde middengroepen, waar ook het project in Rotselaar zich specifiek op richt. 

Hij stelt zelfs dat dit één van de taken van de gemeenten is.   

Het is voor hem dan ook geen enkel probleem dat bouwgronden worden verkocht onder de schattingsprijs (marktwaarde), mits de gemeente hiervoor een duidelijke motivering geeft.   CD&V /NVA Rotselaar voelt zich dan ook gesteund door dit standpunt van voormalig minster Marino Keulen, en is vast van plan om, indien mogelijk, vergelijkbare projecten in andere deelgemeenten op te starten, ook al zijn sommigen nog steeds niet overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan.     

 Frans Raiglot,Voorzitter CD&V Rotselaar