Groenzone 'De Gevel' in Rotselaar-centrum


zaterdag, 18 november, 2017
Groenzone 'De Gevel' in Rotselaar-centrum

Op de ‘Dag van de Natuur’ opende schepen van Milieu Carine Goris het natuurgebied ‘De Gevel’ in Rotselaar-centrum: een prachtige groenzone voor wandelaars en natuurliefhebbers.

“De afgelopen jaren werd het kerngebied van de Gevel aangekocht door het Agentschap Natuur & Bos. Samen met de gemeente Rotselaar is intensief bekeken hoe deze groene long toegankelijk kan worden gemaakt voor wandelaars en natuurliefhebbers. En dit met respect voor het natuurlijke karakter van het gebied” vertelt schepen van Milieu Carine Goris.

De verharde weg vanaf de Dijlestraat brengt je meteen aan de rand van het rietmoeras. Vanaf de rustzone, met natuurlijke zitbanken, aan het einde van dit pad, leidt een knuppelpad en een eenvoudig voetpad je rondom het groene kerngebied. Een schitterende aanwinst voor de buurt dat past in het Klimaatactieplan Rotselaar2020! De toegang bevindt zich langs de Dijle- en Molenstraat waar je ook de gloednieuwe infoborden over ‘De Gevel’ ontdekt.

De Gevel werd ondertussen ook opgenomen in het Europees Natura 2000-netwerk. Rust is in een gebied als de Gevel heel belangrijk. De moeraspartij trekt heel wat vogels aan en ook reeën hebben het hier naar hun zin. Het centraal rietland en de omringende natte bossen en hooilanden vormen een rijke vogelbiotoop. Kleine karekiet, bosrietzanger, sprinkhaanzanger, grote zilverreiger, blauwe reiger, meerkoet, waterhoen, wielewaal, buizerd en wespendief zijn vaste gasten. Vanaf het najaar verblijven ook krakeend, wintertaling,  dodaars, rietgors en watersnip regelmatig in het gebied.  

 

Lees meer