Herinrichting Rotselaar-centrum


woensdag, 27 oktober, 2010
Herinrichting Rotselaar-centrum

Verkeersveilig en leefbaar centrum staan centraal

De gemeente Rotselaar en het Vlaamse Gewest, wegbeheerder van Stationsstraat/Provinciebaan, zullen een studie uit voeren naar de herinrichting van de doortocht Rotselaar. De studie behandelt het ganse traject vanaf het kruispunt met de Haachtsesteenweg (Werchter brug) tot aan de rotonde met de Aarschotsesteenweg.

Studie 

 

Het Vlaamse Gewest zal de studie uitvoeren voor de heraanleg van de wegen, fietspaden en deel RWA (regenwater-afvoer). De gemeente Rotselaar zal gelijktijdig een studie laten uitvoeren voor de heraanleg van voetpaden, groenvoorzieningen, verlichting, straatmeubilair en riolering (DWA: droog-weer-afvoer en RWA: regenwater-afvoer). Deze studies zullen worden uitgevoerd binnen één groot studiedossier waarbij het Vlaamse Gewest optreedt als aanbestedende overheid.

 

Timing 

 

Tegen eind 2010/begin 2011 zal er een ontwerpbureau worden aangesteld. Eerst zal er voor het ganse traject van in Werchter tot aan de Aarschotsesteenweg een streefbeeldstudie worden opgemaakt. Deze zal als leidraad fungeren voor de concrete plannen. Indien de ganse procedure volgens plan verloopt kunnen de werken mogelijk aanvangen in 2013-2014

 

Herinrichting Rotselaar-centrum

 

Het doel van de werken is het verhogen van de leefkwaliteit in het centrum van Rotselaar en het versterken van de verkeersveiligheid. Bij de heraanleg zal er voorzien worden in een gloednieuwe weginfrastructuur, nieuwe voetpaden, fietspaden langs beide zijden van de weg en gescheiden riolering. Extra aandacht zal worden geschonken aan een veilige inrichting van de kruispunten!

 

Buurtbewoners

 

Tijdens de ontwerpfase worden er natuurlijk ook nog overlegmomenten georganiseerd met de buurtbewoners.

 

Voorstellen

 

De afbeeldingen als bijlage tonen enkele voorstellen die in samenwerking met het studiekantoor Vectris reeds werden opgemaakt. Zo wordt er in de Provinciebaan een verhoogd plateau voorgesteld ter hoogte van het gemeentehuis en de kerk.

 

Een ander voorstel wil het Mena-kruispunt aanpakken door twee bestaande aansluitingen weg te werken. Het kruispunt zal zo een stuk overzichtelijker en dus veiliger worden. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de aansluiting met de Vijfde Liniestraat voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Een tweede optie is de stoep langs de Rodenbachlaan door te trekken. Zo zal de doorsteek voor wagens onmogelijk worden en verkleint de oversteekbeweging voor voetgangers drastisch.

 

Gerelateerde studie

 

Voor Rotselaar-centrum werd in 2005 reeds een eerste studie uitgevoerd voor een ‘zone 30’. Daarbij werd een grondige verkeersanalyse uitgevoerd. In 2008 werd ook al een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een riolerings- en wegenisontwerp voor Rotselaar centrum.

 

Om de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen zullen ook in de omliggende straten verschillende structurele aanpassingen uitgevoerd worden.

 

Een aantal kruispunten zijn te ruim en zullen haakser aangesloten worden op elkaar. Ook de aansluitingen met de talrijke trage wegen dienen geaccentueerd te worden zodat ze opvallender aanwezig zijn in het straatbeeld. Er zal een erfaanleg gecreëerd worden en er zal voorzien worden in een verkeersplateau ter hoogte van de gemeentelijke basisschool ’t Centrum in de Kapelstraat.