Het OCMW van Rotselaar wint prijs “gelijkekansengemeente”


dinsdag, 25 december, 2007
Het OCMW van Rotselaar wint prijs “gelijkekansengemeente”

Enkele maanden geleden behaalde het OCMW de prijs “gelijkekansengemeente” van de provincie Vlaams–Brabant.
Acht projecten werden ingediend en vijf genomineerd.

“De jury koos unaniem voor het budgetteringsproject van het OCMW van Rotselaar omwille van de positieve benadering van de doelgroep  en omdat het project gebaseerd is op het geloof in de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten”, benadrukte de gedeputeerde tijdens de prijsuitreiking.

Hoe was dit project gegroeid? zult u zich afvragen.

We stelden vast dat ook in Rotselaar het aantal mensen met budgetproblemen sterk toenam.  Individuele begeleiding, de gekende methodiek binnen een OCMW, voor mensen met financiële moeilijkheden volstond niet meer om hen aan te zetten tot zelfstandig budgetteren.
Daarom kozen we voor een nieuwe aanpak en werd gestart met een groepswerking rond budgetteren. In veertien groepsessies kwamen twee begeleiders en tien mensen samen met als opzet: “leren budgetteren”.

Voorafgaandelijk aan de groepsbijeenkomsten werden met de deelnemers duidelijke afspraken gemaakt i.v.m. privacy, rechten en plichten, mogelijke vragen en wensen ,etc.

We bevorderden de onderlinge interactie tussen de cliënten en zij ondersteunden mekaar waardoor ze gemotiveerd werden om opnieuw “zelf hun budget in handen te nemen”. Immers, hoe men het ook draait of keert, om mee te draaien in deze maatschappij, is geld een niet onbelangrijke factor.

Vergeet ook niet dat mensen met beperkte financiële middelen al te vaak in een sociaal isolement leven en verstoken blijven van een normale deelname aan het dagdagelijkse  maatschappelijke leven.

Door deel te nemen aan deze groepswerking werd voor deze mensen het sociaal isolement enigszins doorbroken.

Voor elke bijeenkomst werkten we een planning uit waarbij voldoende ruimte was voor de inbreng van de deelnemers. Volgende thema’s kwamen ondermeer aan bod: vaste kosten, maand- en jaarbudget, de valkuilen van de reclame, kopen op krediet.
Daarnaast wisselden de deelnemers aan mekaar diverse tips uit: energiebesparing, goedkoop winkelen en sparen op vervoerskosten.

Het allerbelangrijkste wat we uit dit project hebben geleerd, is dat “samenwerken in groep” mensen weerbaarder en sterker maakt.
Door deze werking hebben de deelnemers de kracht gevonden opnieuw op eigen benen te staan, los van het OCMW. En daar is het in essentie om te doen.

In deze bijdrage hebben we ons gefocust op één aspect van onze OCMW werking: de (kans)armoedebestrijding. Dit is immers dé kerntaak van elk OCMW.

Over andere realisaties en nieuwe plannen, ondermeer de verbouwing van de kinderkribbe “De Hummeltjes”, leest u meer in een volgende uitgave van CD&V-Direct.