HUMMELTJES VERNIEUWD


maandag, 31 januari, 2011
HUMMELTJES VERNIEUWD

HUMMELTJES VERNIEUWD

Vernieuwde OCMW kinderkribbe “De Hummeltjes” in gebruik

Op maandag 31 januari heette het personeel van “De Hummeltjes”de kindjes welkom in de fraai  gerenoveerde kinderkribbe, waar ze zich meteen opnieuw thuis voelden.
Met deze grondige verbouwing en geslaagde renovatie kon tevens de capaciteit worden verhoogd naar 59 erkende opvangplaatsen.
Op vrijdag 10 juni zal de vernieuwde kribbe plechtig worden geopend.

 

CD&Vfractie OCMW. Van links naar rechts: André Van Aerschot, Mia Van Cleynenbreugel, Kris Uytterhoeven, Gie Van Aerschot (voorzitter OCMW-raad), Bart De Hoef (N-VA) Dany Van Eylen