Klimaatactieplan Rotselaar 2020


donderdag, 21 mei, 2015
Speelbos 'Het Waterdraakje' Wezemaal

Met de uitwerking van het 'Klimaatactieplan Rotselaar 2020' in vele concrete initiatieven zorgt CD&V Rotselaar voor een groene gemeente en een leefbare toekomst voor onze kinderen.

Rotselaar heeft het Europese Burgemeestersconvenant ondertekend. De gemeente stelt nu een concreet 'Klimaatactieplan Rotselaar 2020' op voor een CO2-vermindering van maar liefst 20% tegen 2020.

Dit project rekent op de actieve steun van vele partners in Rotselaar om dit samen te realiseren. Inwoners, bedrijven, verenigingen, bewoners- diensten en het (openbaar) vervoer zullen zich allen mee inzetten om de doelstellingen te realiseren.

Via een nulmeting weten we waar er het beste op kan worden ingezet: mobiliteit, industrie en de bebouwde omgeving zorgen momenteel voor het meeste CO2.

Momenteel werkt de gemeente Rotselaar aan een masterplan openbare verlichting. De publieke verlichting moet duurzamer, schijnen op de juiste plaatsen en tijdens de beste momenten. Meer ledverlichting, het dimmen van de straatlampen en het doven van de lichten van de openbare gebouwen (kerken, administratieve en toeristische gebouwen, …) zijn de kern van dit belangrijke actieplan. Natuurlijk staat de veiligheid van de inwoners steeds voorop.

De gemeentelijke diensten kiezen bewust voor een groen wagenpark. Binnenkort worden nog twee dieselauto’s vervangen door speciale CNG-wagens op aardgas. Dankzij de samenaankoop met Eandis en de subsidies van Fluxys (gratis vulstation) wordt ook de kostprijs van deze aankoop sterk verlaagd. CNG biedt momenteel de beste en meest duurzame oplossing. Eventuele omschakeling naar biogas, in een later stadium, is mogelijk.

Momenteel onderzoekt Rotselaar ook hoe de bouw van klimaatneutrale wijken en verkavelingen kan worden gerealiseerd. We vragen voor dit project ook subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

Met de uitwerking van het 'Klimaatactieplan Rotselaar 2020' in vele concrete initiatieven zorgt CD&V Rotselaar voor een groene gemeente en een leefbare toekomst voor onze kinderen.

Lees meer