Klimaatactieplan Rotselaar 2020


maandag, 21 december, 2015
Klimaatactieplan Rotselaar 2020

Het Klimaatactieplan Rotselaar 2020 gaat voor een groene toekomst voor onze gemeente: 80 concrete initiatieven om de CO2-uitstoot in Rotselaar met 20% te verminderen tegen 2020.

Het gemeentebestuur van Rotselaar stelde op de gemeenteraad van 17 december haar klimaatactieplan 2015-2020 voor. Een plan met maar liefst 80 concrete initiatieven om de CO2-uitstoot in Rotselaar met 20% te verminderen en zo de belangrijke klimaat- doelstellingen voor 2020 te realiseren.

 De komende jaren wordt er wereldwijd ingezet op het beschermen en verbeteren van het klimaat. De gemeente Rotselaar heeft een ambitieus en concreet plan klaar met 80 initiatieven voor een groene gemeente en een beter klimaat.

Vijf belangrijke actiedomeinen
Het klimaatactieplan Rotselaar 2020 concentreert zich op vijf domeinen die een grote invloed hebben op het klimaat: woningen en gebouwen, mobiliteit, industrie, hernieuwbare energie en natuur.

"Uit de gemeentelijke nulmeting blijkt dat de uitstoot van gezinnen, gebouwen van inwoners en bedrijven, autoverkeer en industrie samen verantwoordelijk zijn voor 90% van de CO2-uitstoot in Rotselaar. Het is dan ook belangrijk om als gemeentebestuur concrete acties uit te werken die net inzetten op domeinen waar de meeste CO2-vermindering te boeken is", zegt schepen van Milieu Carine Goris.

Samenwerken voor het klimaat
De voorbije maanden werden inwoners en bedrijven alvast warm gemaakt voor het klimaatactieplan. Op Piknik Musik konden inwoners zelf hun creatieve groene ideeën kwijt. In oktober organiseerde de gemeente -in samenwerking met VOKA- nog een succesvol klimaatontbijt waar voorstellen en ervaringen werden uitgewisseld tussen de bedrijven van het Wingepark en ‘Den Teugel’.

Nu het klimaatactieplan door de Gemeenteraad is goedgekeurd en de concrete acties zijn vastgelegd, kan de gemeente structureel werk maken van een groene toekomst voor Rotselaar.

"Het klimaatactieplan is een project dat we samen zullen realiseren. De inwoners, bedrijven en verenigingen van Rotselaar spelen dus een belangrijke rol om dit actieplan te laten slagen. We zullen hun medewerking en enthousiasme nodig hebben om onze 80 acties tot een goed einde te brengen", aldus schepen Carine Goris.

De gemeente als voorbeeld
Een proper milieu is een prioritaire doelstelling van het gemeentebestuur in deze beleidsperiode. Jaarlijks besteedt Rotselaar meer dan 200.000 euro aan haar milieuwerking en investeringen in een ecovriendelijk beleid. Bovendien engageert het bestuur zich er toe om alle besparingen, die worden gerealiseerd met energiemaatregelen, integraal te herinvesteren in nieuwe duurzame maatregelen.

Rotselaar is als groene gemeente al geruime tijd actief op vlak van natuurbehoud en een actief milieubeleid. De voorbije jaren werd onder andere geïnvesteerd in speelbossen, energiebesparende renovaties van de gemeentelijke gebouwen, pesticidevrij groenbeheer en ecologisch gemeentelijk vervoer.

De 10 kernpunten van het klimaatactieplan Rotselaar 2020

- 20% meer elektriciteit via zonne-energie
- lancering van ecolabel voor Rotselaarse bedrijven en handelaars
- groen en milieuvriendelijk wagenpark
- gemeentelijk Wooninfopunt informeert over duurzaam (ver)bouwen
- besparen op openbare verlichting (gebouwen, monumenten en straatverlichting)
- meer publiek groen in Rotselaar via bossen en groendaken
- investeren in fietspadennetwerk en een sterk openbaar vervoersnetwerk
- autodelen binnen projecten van meergezinswoningen
- besparingen op energie herinvesteren in klimaat
- woningen en gebouwen maximaal isoleren met thermografische scans