Klimaatactieplan Rotselaar 2020


woensdag, 6 december, 2017
Klimaatactieplan Rotselaar 2020

In TeamTalks leggen we ons oor te luisteren bij een expert. Iemand met kennis van zaken, die vanuit zijn specialisatie zijn visie geeft op Rotselaar. Dit keer laat Kris Bachus onderzoeksleider milieu en duurzame ontwikkeling, zijn licht schijnen over het Klimaatactieplan Rotselaar2020.

Is het nuttig dat Rotselaar samen met haar inwoners aan een klimaatactieplan werkt?

Het is zeer belangrijk dat gemeenten zoals Rotselaar een klimaatactieplan hebben. Het helpt om het bewustzijn te vergroten bij het gemeentebestuur zelf. Het tilt het thema als het ware ‘boven de milieudienst uit’ om een echte impact op het beleid te hebben. Daarnaast helpen de acties uit het plan, zoals een samenaankoop voor zonneboilers, natuurlijk om de CO2-uitstoot te verlagen. En ten derde: meten is weten! Dankzij het klimaatplan weten we hoeveel CO2 Rotselaar uitstoot. Het herhalen van deze meting zorgt dat er actie wordt ondernomen om de doelstelling van 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020 te halen.

De gemeente ondersteunt de biomarkt in Werchter en gebruikt geen giftige pesticiden meer in speeltuinen, buurtpleinen en op kerkhoven. Is dat de juiste aanpak?

Het vermijden van pesticiden is een goede zaak voor ieders gezondheid én voor de biodiversiteit. De biolandbouw doet het op dat vlak zeker beter dan de ‘klassieke’ landbouw. Maar wellicht is het feit dat de boeren ‘uit de omgeving komen’ minstens zo belangrijk als hun biologische methoden: lokaal en seizoensgebonden voedsel is veel klimaatvriendelijker dan overzees voedsel. Laat liggen dus die Pink Lady-appelen, en kies voor de Jonagold uit de omgeving!

Met de Fietszondag en tal van fietsacties worden we gemotiveerd om vaker de fiets te nemen. Waarom is het goed dat we de auto vaker aan de kant laten staan?

Het terugbrengen van het aantal autokilometers is een onmisbare schakel in het klimaatbeleid. Als we daarin slagen, verminderen we meteen ook de files, de ongevallen en de luchtvervuiling. De technologie zal het probleem echter niet oplossen, we zullen echt ons gedrag moeten aanpassen. Aanmoedigende maatregelen, zoals het verbeteren van de fietspaden en het openbaar vervoer zijn belangrijk. Maar waar het vaak aan ontbreekt, is de durf om ook (auto)ontmoedigende maatregelen te nemen. Meer ruimte voor de fiets ten koste van de auto en het duurder maken van autorijden en parkeren zijn taboes die we niet uit de weg kunnen blijven gaan. Ook kleinere gemeenten zoals Rotselaar kunnen met een gedurfd circulatieplan, zoals in Leuven en Gent, hun steentje daaraan bijdragen. In het begin zal daar veel weerstand tegen zijn, maar na een tijdje wordt meestal duidelijk dat zowel de handel als de leefbaarheid er op vooruitgaan, en dan slaan de meningen vaak om.

Rotselaar is een kampioen in afvalrecyclage. Kan een actief afvalbeleid bijdragen tot de een beter milieu?

Door zijn afval goed te sorteren en niet bij te dragen aan zwerfvuil kan elke burger een actieve bijdrage leveren aan het milieu. Minstens even belangrijk is het om in te zetten op energiebesparing in woningen en gebouwen en het verminderen van de autokilometers, samen goed voor ruim 70% van de CO2-uitstoot van Rotselaar. Daarom kijk ik al uit naar het ‘voortgangsrapport’ van het klimaatactieplan in 2018, waaruit zal blijken of Rotselaar op schema zit om het doel van -20%-uitstoot te halen. Zo zal blijken of Rotselaar naast een recyclagekampioen ook een klimaatkampioen kan worden!

 

Documenten