Modern wonen in Rotselaar


donderdag, 21 mei, 2015
Max Havelaarplein (Wezemaal)

Rotselaar zal met een nieuw woonbeleid onze woonkernen versterken en de bevolkingsgroei opvangen in leefbare, groene, veilige en gezellige dorpscentra.

Rotselaar wil de komende jaren meergezins- woningen in haar drie kernen - Rotselaar, Werchter en Wezemaal - zien verschijnen.

De bevolkingstoename en vergrijzing zetten Rotselaar aan tot een opmerkelijk nieuw woonbeleid. Met de verordening 'wonen in meervoud' wil de gemeente in haar drie dorpscentra extra en hogere meergezinswoningen. Daarom wordt het er mogelijk een extra verdieping -tot vier bouwlagen dus- op te trekken.

Rotselaar is met stip de snelst groeiende gemeente in de grote regio. De voorbije vijf jaar kende de gemeente een groei van bijna duizend inwoners, en naar verwachting komen er daar tegen 2020 nog eens meer dan 400 gezinnen bij. "Daar willen we met de nieuwe verordening 'wonen in meervoud' op anticiperen", zegt burgemeester Dirk Claes (CD&V).


Nieuwe gezinsvormen

"Nieuwe inwoners worden aangetrokken door het groene karakter en de goede bereikbaarheid door onze ligging tussen Leuven en Aarschot langs de E314. Gezinnen worden kleiner, het aantal alleenstaanden stijgt en door de toenemende vergrijzing zijn er meer senioren met behoefte aan aangepaste woonvormen".

"Opvallend is al dat jongeren en ouderen door een gebrek aan kleinere woningen uit onze gemeente verdwijnen, om bijvoorbeeld naar een kleiner appartement in Leuven of Aarschot te trekken. Het aanbod meergezinswoningen met een of twee slaapkamers is hier dan ook relatief klein", aldus burgemeester Dirk Claes.


Landelijk karakter behouden

"Het woonbeleid in de dorpskernen staat op een belangrijk keerpunt", weet Jo Decoster van Studiebureau Buur.

"Zoals op zovele plaatsen bestaat het huidige woonaanbod in Rotselaar vandaag voornamelijk uit vrijstaande eengezinswoningen en woongelegenheden op het gelijkvloers. De gemeente heeft echter goed begrepen dat er positief dient te worden ingezet op kleinere meergezinswoningen. Eenoudergezinnen hebben immers nood aan een centraal gelegen, comfortabele en betaalbare woning met een kleine of gemeenschappelijke tuin die weinig onderhoud vraagt. Met 'wonen in meervoud' komt de gemeente aan die nieuwe noden tegemoet".

"Zo wordt voor de dorpskernen van Rotselaar, Werchter en Wezemaal naar een hogere woondichtheid gestreefd waarbij de ruimte optimaal benut wordt. Daarom wordt het er mogelijk een extra verdieping -tot vier bouwlagen dus- op te trekken. Buiten de dorpskernen wil de gemeente het landelijk karakter behouden en komt er dan weer een stop op de appartementsbouw", legt Decoster uit.

Concreet: hoe dichter bij de dorpkern, hoe soepeler de bouwvoorwaarden. Erbuiten zullen ze strenger worden. Hiermee is Rotselaar naar mijn weten momenteel uniek in Vlaanderen", meent Decoster.


Extra groen

"Liever dan een verkaveling met tien verschillende, individuele woningen, zien we dus op datzelfde stuk een geheel met kleinere, kwalitatieve meergezinswoningen verschijnen. Die hoeven er niet altijd als appartementen uit te zien", verklaart Claes. "Bestaande, al dan niet aangrenzende, woningen kunnen bijvoorbeeld opgesplitst worden in meerdere wooneenheden. Met verplichtingen voor onder meer een tuin of terras, een berging en ondergrondse parkeerplaatsen voor meer dan zes wooneenheden, zetten we ook in op duurzaamheid en extra aandacht voor meer groen en gemeenschappelijke open ruimte.

Om de 'beperkende' lintbebouwing - wat individuele, afgesloten percelen creƫert - net buiten de centra tegen te gaan, zal daar in de 'diepte' mogen worden gebouwd, met de kortste gevel aan de straatkant. Zo kan het achterliggende landschap zichtbaar, en eventueel gemeenschappelijk toegankelijk, blijven. Omdat we ook van de klassieke 'duplexen' af willen, zal elke woonlaag verplicht apart via een lift bereikbaar moeten zijn. Dit alles zal wel een trendbreuk vragen", beseft Claes.

 

Bron: HLN, 20 mei 2015, Sven Ponsaerts

Lees meer