Nieuw mobiliteitsplan voor Rotselaar


vrijdag, 4 maart, 2011
Nieuw mobiliteitsplan voor Rotselaar

Concrete initiatieven voor een veilige en verkeersvriendelijke gemeente! 

 

 STOP-principe 


In het nieuwe mobiliteitsplan staat het STOP-principe centraal:


-  Stappers: aandacht voor voetgangers met het uitgebreide trage-wegen-netwerk  
-  Trappers: aanleg en onderhoud van veilige fietspaden en voldoende  fietsenstallingen 
-  Openbaar vervoer: goede infrastructuur voor onze trein- en bushaltes, gratis belbus en nachtvervoer en vlotte doorgang van het openbaar vervoer op de grote verkeersassen
-  Privévervoer: vlotte doorgangsroutes en uitgewerkte routes voor zwaar vervoer.

-  Permanente aanpak van verkeersonveilige punten

 

Stationsomgeving


Voor de volledige stationsomgeving Wezemaal komt er een heus masterplan. Het plan besteedt speciale aandacht aan de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de volledige omgeving. Volgende initiatieven worden voorgesteld:

    
- onderzoek (Infrabel) naar een extra parkeerniveau boven de bestaande autoparking

- opwaardering van de trein- en bushaltes

- uitbreiding fietsenstalling

- onderdoorgang voor betere toegankelijkheid van de perrons

- onderzoek of de overweg in de toekomst kan worden vervangen door een tunnel

- uitbouw fietspunt-light  

- campagne om pendelaars te overtuigen meer met de fiets te komen

Openbaar vervoer

 

Op strategische plaatsen (Werchter brug, Rotselaar centrum en rotonde, Wezemaal centrum, station Wezemaal) komen grotere bushaltes met beter comfort voor de reizigers en extra fietsenstallingen.  De gemeente blijft investeren in gratis nachtbussen op vrijdag- en zaterdagnacht. Er komt een betere busverbinding met Haacht en een volledige uitbreiding van de belbuswerking.

Doortocht Wezemaal en Rotselaar

Speciale aandacht voor de grote verkeersassen in onze gemeente: Aarschotsesteenweg (Wezemaal) en Stationsstraat/Provinciebaan (Rotselaar):    

 

- verbetering van de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers  

- veilige fietsinfrastructuur langs de weg  

- vlot verkeer verzekeren door aangepaste regeling van de verkeerslichten  

- doorstroming aan de rotonde, oa door rechtstreekse afslag vanuit Holsbeek richting Wezemaal      

 

Voor beide doortochten werden al samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de gemeente Rotselaar en het Vlaamse Gewest. Dit zal resulteren in een streefbeeldstudie die later, na inspraakvergaderingen met de buurt, zullen worden omgezet in concrete plannen.

 Snelheidsbeperking

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan volgende belangrijke verkeerspunten:

 Verhogen van de veiligheid op gevaarlijke punten

In Rotselaar-centrum (Groenstraat, Parkstraat, Pastoriestraat en Kapelstraat) in in Wezemaal (Eekstraat en Eektweg) komen er rustige woonerven in combinatie met een ‘zone 30’. In Zallaken wordt er geïnvesteerd in snelheidsbeperkende maatregelen zoals oa poorteffecten, de aanplanting van hagen binnen een ‘zone 50’.

- fietspad aan de kapel in Rotselaar-Heikant  

- kruispunt Kerkhofstraat – Steenweg op Wezemaal  

- Heirbaan  - Klein-Vlasselaar  

- Walstraat en Demerbroekstraat met kruising Nieuwebaan  

- toegang recreatiedomein Ter Heide        


Suggesties Milieu-adviesraad


Vanuit de Milieuadviesraad werden een aantal interessante suggesties gedaan. Zo zal er een autodeelproject worden opgestart en worden er een aantal oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen uitgebouwd.        

Dirk Claes