Nieuw woonbeleid Rotselaar


donderdag, 18 december, 2014
Meergezinswoningen: modern en vernieuwend leven in Rotselaar

Met ‘wonen in meervoud - meergezinswoningen' zal het gemeentebestuur van Rotselaar het dorpsleven en de winkels  nieuw leven inblazen. Onze dorpskernen zullen zo weer mooie en gezellige woonzones zijn met een positief investeringsklimaat voor ondernemers.


Nieuwe gezinsvormen

Rotselaar kende de afgelopen vijf jaar een groei van bijna 1000 inwoners. Volgens gegevens van de Vlaamse overheid komen er nog meer dan 400 gezinnen bij de volgende 5 jaar. Mensen worden immers aangetrokken door het groene karakter van de gemeente en de goede bereikbaarheid door de ligging tussen Leuven en Aarschot aan de E314.

Naast het inwonersaantal, verandert ook de woonbehoefte. Door de vergrijzing en door nieuwe gezinsvormen (meer alleenstaanden en eenoudergezinnen) zijn er vandaag meer woningen nodig om hetzelfde aantal mensen te huisvesten. Het bestaande woonaanbod in Rotselaar bestaat vandaag voornamelijk uit vrijstaande eengezinswoningen. Het aantal meergezinswoningen is relatief klein.

Leven in dorpscentra
Door de bevolkingsgroei en de aantrekkelijke bereikbaarheid per auto is de dynamiek van het dorpsleven en kerngebonden handel verschoven van het centrum naar de invalswegen, waar steeds meer winkels en appartementen verschijnen. Meergezinswoningen in de dorpskernen kunnen nochtans een oplossing bieden tegen het verlies van herkenbaarheid en identiteit van het dorpszicht. Meer leven in de centra trekt ook meer handelaars aan.

Meergezinswoningen
De verordening ‘wonen in meervoud’ bakent duidelijk herkenbare gebieden af die inspelen op de eigenheid van de woongebieden binnen Rotselaar. Deze eigenheid wordt vertaald in een aantal nuances naar inplanting, bouwhoogte, parking, buitenruimtes, minimale uitrusting - maar vooral naar het al dan niet toelaten van meergezinswoningen in bepaalde gebieden.

Concreet betekent dat: hoe dichter bij de dorpskern, hoe soepeler de bouwvoorwaarden.  Zo kan er door middel van een compacte bouwstijl meer ruimte worden voorzien voor groene ontmoetingsplaatsen en semipublieke buitenruimtes. Ondergronds parkeren is eveneens een aandachtspunt: minder parkeerplaatsen bovengronds, betekent meer ruimte voor gras- en plantenzones. Het doel is om kindvriendelijke, autoluwe wijken te creëren waar leefbaarheid en duurzaamheid voorop staan.

Groene, landelijke omgeving
Deze maatregel is slechts een van de initiatieven die het gemeentebestuur neemt om de dorpskernen aangenaam om leven te maken. Daarnaast Rotselaar in op het versterken van het handelsleven met een studie over handelskernversterkende maatregelen en door de publieke ruimten te herwaarderen als aantrekkelijk verblijfsgebied door de doortochten in Rotselaar en Wezemaal te herinrichten.

Naast het versterken van de dorpskernen zet de gemeente ook in op het terug zichtbaar maken van het landschap. De herkenbare Dijle- en Demervallei, de Diestiaanheuvels, maar ook de valleien van de Winge en de Losting zijn grote toeristische en recreatieve troeven. Het passend voorzien van meergezinswoningen kan bijdragen aan de versterking van de dorpskernen en het landschap.