Nieuwe fietspaden in Vleugtweg


donderdag, 9 juni, 2011
Nieuwe fietspaden in Vleugtweg

Gemeentebestuur Rotselaar investeert in veilige fietsverbindingen

 

In de Vleugtweg heeft de gemeente verhoogde fietspaden aangelegd. Gelijktijdig vervingen we er verschillende versleten betonplaten en werd er een verkeersremmende versmalling aan de gevaarlijke bocht voorzien. In een deel van de Abdijlaan werden gelijktijdig een nieuwe goot en vernieuwd asfalt aangelegd. Ter hoogte van de aansluiting Eektstraat-Langestraat werd bovendien ook het bestaande fietspad verlengd en kwamen er nieuwe oversteekplaatsen.

 

De Vleugtweg biedt een alternatieve fietsverbinding tussen de Langestraat en de Aarschotsesteenweg en/of de Abdijlaan. Zeker ook tijdens de toekomstige werken aan de doortocht Wezemaal (Aarschotsesteenweg) door het Vlaamse Gewest zullen de fietspaden in de Vleugtweg een veilige verbinding creëren.

 

Ook voetbalclub Rapide Wezemaal heeft haar terreinen in de Vleugtweg. De talrijke jeugdvoetballers kunnen nu van de fietspaden gebruik maken voor de verplaatsing naar hun voetbalclub. Op vraag van Rapide Wezemaal werd ook een extra oversteekplaats aangebracht ter hoogte van de voetbalclub.

 

Ook tal van schoolgaande kinderen kunnen nu veilig gebruik van de fietspaden om via de Vleugtweg naar school te rijden, bijvoorbeeld naar De Rank en het Montfortcollege.

 

Financiële kosten van het project: 238.323,66 euro incl. BTW. Voor dit project draagt de gemeente de kosten volledig zelf.

 

Bovendien worden er plannen opgesteld om ook de nabij gelegen Eektweg, Eektstraat en het Gemeentepad opnieuw aan te leggen en er een nieuw rioleringsstelsel te voorzien. Er werd reeds een ontwerper aangesteld.

 

In het project, dat ook al in een buurtvergadering werd afgetoetst, wordt prioriteit gegeven aan de leefbaarheid van de buurt (woonerf, zone 30, ontmoetings- banken en groenaanleg) met extra aandacht voor voetgangers, fietsers en verkeersremmende maatregelen.

 

Bovendien wordt er voor fietsers een bijkomende verbinding gecreëerd tussen de Vleugtweg en de Aarschotsesteenweg en de Eekstraat.