Inspraak en participatie vormen een rode draad doorheen al onze initiatieven. Want samen bereik je meer én betere resultaten. En we zijn ervan overtuigd dat onze inwoners het best weten wat er leeft in hun buurt.

Nieuwe initiatieven zoals het vragenhalfuurtje en de oprichting van de kindergemeenteraad zijn al een feit:

  • Voor elke gemeenteraad kan je als inwoner jouw vraag stellen aan de burgemeester of aan één van de schepenen. Enerzijds kan je zo aangeven waar jouw buurt van wakker ligt, anderzijds kunnen beleidsvoerders rechtstreeks communiceren met inwoners, uitleg geven en het beleid bijstellen waar nodig.
  • De kindergemeenteraad is intussen aan zijn tweede jaar bezig. Hier brengen lagere schoolkinderen de noden, verlangens en dromen van hun generatie in kaart. Een concreet voorbeeld? De oproep aan ouders om niet langer te roken aan de schoolpoort. Dit jaar droomt de kindergemeenteraad van een kinderfestival, een speelgoedbibliotheek en zoveel meer.

Ook op veel andere terreinen kan je als inwoner meebouwen aan de toekomst:

  • Zo bracht een grootscheeps onderzoek de behoeften van senioren in kaart
  • Projectontwikkelaars moeten de buurt informeren - en hun plannen bijsturen - vooraleer ze een bouwaanvraag indienen
  • Klankbordgroepen hertekenden de doortochten
  • En adviesraden bepalen actief mee het beleid
  • Last but not least lanceerde de gemeente onlangs het ideeënplatform ‘Maak jouw buurt mee’. Hier kan iedereen zijn ideeën formuleren om Rotselaar nog beter en leuker te maken. De actie leverde al meer dan 50 ideeën op, en loopt nog tot eind april. De gebundelde suggesties worden daarna ter beschikking gesteld van alle politieke partijen. Lanceer dus als de bliksem nog jouw topidee via www.rotselaar.be/maakjouwbuurtmee.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.