Onderwijs & Kinderopvang


woensdag, 6 juli, 2016
Onderwijs & Kinderopvang

Rotselaar telt maar liefst vier gemeentelijke basisscholen en twee vrije scholen. Uitzonderlijk veel voor een middelgrote gemeente als de onze.

Het gemeentebestuur investeert dus sterk in goed onderwijs. Het voorbije jaar 450.000 euro, om precies te zijn.

Een inspectieverslag van de Vlaamse overheid, waarin al onze basisscholen een positief advies kregen, onderstreept die kwaliteit. Leerkrachten en directies mogen terecht fier zijn op dit goede rapport.

Splitsing van scholen verhoogt kwaliteit van het onderwijs
Volgend schooljaar tillen we de kwaliteit naar een nog hoger niveau, op twee manieren.

Enerzijds ontpoppen de gemeentescholen van Werchter en Rotselaar zich namelijk tot twee zelfstandige, volwaardige scholen. De scholen krijgen een aparte directie, meer zorguren en extra administratieve ondersteuning. “De directie kan zich zo beter focussen op het ondersteunen van het schoolteam. Want onze kinderen staan centraal”, zegt schepen van Onderwijs Dirk Jacobs.

School in Werchter vraagt en krijgt extra aandacht

Anderzijds vraagt het inspectieverslag ook enkele verbeteringen aan de schoolgebouwen. Omdat de brandnormen verstrengd zijn, moeten scholen aan extra eisen voldoen. Onze scholen krijgen drie jaar tijd om deze aanpassingen te voltooien. Een pas aangeworven architecte ontfermt zich over het scholendossier. Zij zal de verbeterwerken zo snel mogelijk realiseren.

Het gebouw in Werchter vraagt en krijgt daarbij extra aandacht. We hebben de afgelopen weken geluisterd naar de vragen van ouders, kinderen en leerkrachten. Ze hebben gelijk. En daarom schakelen we nu een versnelling hoger.

De meest dringende problemen pakken we meteen aan. De eerste initiatieven zijn nu al gestart. CD&V wil dat de gemeente alle nodige financiële middelen uittrekt voor een snelle, structurele oplossing: een uitgebreide renovatie of een nieuwbouw in Werchter.

Gemeente steunt oudercomités
CD&V Rotselaar steunt ook de scholen ‘De Rank’ en ‘De Klinker’ voluit. Zo wordt het busvervoer (uitstappen, zwemlessen, schoolreizen, …) en het middagtoezicht van de leerkrachten mee betaald door de gemeente. Bovendien krijgen ook alle oudercomités (ook in de vrije scholen) een subsidie voor hun uitstekende werk.

CD&V Rotselaar verzekert toekomst kinderopvang
Onze jongeren zitten dus gebeiteld tijdens de schooluren. Maar ook voor en na school mogen de kinderen op onze steun rekenen. Het gemeentebestuur breidt vanaf 1 september de schoolse kinderopvang nog verder uit.

“CD&V Rotselaar kiest bewust voor een flexibel aanbod op maat van álle kinderen. Met de nieuwe toekomstvisie garanderen we dat elk kind zeker is van een plaats in de kinderopvang. Zo helpen we onze inwoners heel concreet in de combinatie van werk en gezin”, vertelt schepen Jelle Wouters.

Door de coördinatie van de schoolopvang toe te vertrouwen aan één professionele partner kiezen we voor kwaliteit. Landelijke Kinderopvang garandeert op vijf locaties voldoende en goed gevormde kinderbegeleiders. Met deze beslissing is een gemeentelijke investering van meer dan 80.000 euro gemoeid.

Goede infrastructuur: kinderopvang op 5 locaties
De organisatie van de kinderopvang is één ding, de infrastructuur een tweede. Ook op dit vlak investeren we volop:

• Deze zomer leggen we de laatste hand aan de vernieuwing van het gebouw in Werchter. De kinderopvang mag pronken met een splinternieuwe traphal (inclusief veilige binnentrap), een voordeur met toegangsbeveiliging en een extra brandtrap. Ook de isolatie werd verbeterd en het volledige gebouw kreeg een likje verf. In totaal bedraagt de investering in Werchter 80.000 euro.

• Voor de heraanleg van de speeltuin in ‘de Rank’ in Wezemaal trok de gemeente 17.000 euro uit. Om de veiligheid te verzekeren plaatste de gemeente er ook een nieuwe toegangsbeveiliging van 2.300 euro.