Onderzoek bepaalt seniorenbeleid


woensdag, 9 december, 2015
Onderzoek bepaalt seniorenbeleid

Een nieuw grootschalig onderzoek bij de 60-plussers van Rotselaar zal het seniorenbeleid in de toekomst concreet vorm geven. Schepen voor Senioren Gie Van Aerschot geeft de officiële aftrap tijdens de seniorenweek.

In Rotselaar tellen senioren mee. Om het beleid nog beter af te stemmen op hun noden, wordt er een groot onderzoek georganiseerd bij de senioren van Rotselaar. De studie krijgt extra draagkracht dankzij persoonlijke gesprekken met de enquêteurs bij de mensen thuis.

“Voor de gemeente is het belangrijk dat onze inwoners zelf het beleid kunnen sturen. Daarom vragen we hen rechtstreeks om advies en luisteren we naar de noden”, aldus schepen voor Senioren Gie Van Aerschot.

Het is de eerste keer dat in Rotselaar een bevraging op zo’n grote schaal wordt gehouden: 500 senioren worden geconsulteerd. De gemeente en het OCMW nemen, samen met de seniorenraad, dit initiatief.

De vragenlijst werd ontwikkeld in samenwerking met ouderen en de bevraging zelf wordt ook uitgevoerd door ouderen. De onderzoeksmethode die wordt ingezet, werd ontwikkeld door de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met de Hogeschool Gent.

 Kwart van alle inwoners
Bijna één op vier inwoners in Rotselaar is zestig jaar of ouder. “De resultaten zijn dus een belangrijk instrument en zullen doorwegen in het toekomstig seniorenbeleid”, aldus OCMW-voorzitter Lucia Wouters.

In de enquête wordt gepeild naar de behoeften van de zestigplussers. Belangrijke thema’s als huisvesting, veiligheid, mobiliteit, gezondheid, woonomgeving, bereikbaarheid, dienstverlening en ontspanning komen zeker aan bod.

Tijdens de seniorenweek werd de officiële aftrap van het behoefteonderzoek gegeven. Het onderzoek zelf start al in het najaar.