Opvallende resultaten groot seniorenonderzoek


maandag, 21 november, 2016
De resultaten zijn in primeur bekend gemaakt aan meer dan 600 aanwezigen op het seniorenfeest, de start van de Seniorenweek

In Rotselaar wonen senioren die langer gezond en actief blijven, ze voelen zich goed en veilig in onze gemeente en zijn hier bewust en graag actief in het verenigingsleven.

In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel organiseerde de gemeente Rotselaar een grootschalig ouderenonderzoek: meer dan 420 senioren namen deel aan het onderzoek. 54 senioren gingen vrijwillig op pad als enquêteur en kwamen met verrassende resultaten thuis. Een van de opvallendste conclusies uit het onderzoek is dat senioren het liefst een mix van jong en oud hebben in hun woonwijk.

Beter een goede buur dan een verre vriend
De bewering dat senioren niet goed overeen komen met jongeren, blijkt niet te kloppen. Uit het ouderenonderzoek blijkt dat senioren juist graag wonen in een wijk waar ook jonge mensen en gezinnen wonen. “Beter een goede buur dan een verre vriend, lijkt dan weer helemaal te kloppen in Rotselaar”, zegt schepen van senioren Carine Goris.

“Zestig procent van de senioren heeft wekelijks contact met de buren en zijn daar erg blij mee (84%)”.

Meer dan tachtig procent van de senioren woont graag in zijn of haar wijk, ze voelen zich er goed en veilig. Ondanks het positief contact met de buren, is het opvallend dat de jongste groep senioren (60 – 69 jaar) het meest aangeeft af en toe eenzaam te zijn (7%).

Kruidenierszaak om de hoek
Uit het onderzoek kwam ook naar voor dat meer dan vier op vijf senioren nog heel veel zelf doet in het dagelijks huishouden. Wanneer er hulp nodig is, speelt vooral de partner hierin een grote rol.

Een aangepaste woning zou misschien al heel wat verhelpen. Dit blijkt echter bij vele senioren een probleem te zijn. Bij bijna veertig procent scoort de aangepastheid van de woning zelfs een ernstige onvoldoende.

Niet enkel de woning, maar ook de afstand tot het openbaar vervoer en de nabijheid van diensten en winkels dragen bij tot de leefbaarheid. Een duidelijk gemis bij bijna de helft van de senioren is een kruidenierszaak in de buurt.

Goede dienstverlening loont
Het beste resultaat van het onderzoek is de grote onderscheiding voor de gemeentelijke en sociale dienstverlening. Meer dan negentig procent (!) van de senioren is zeer tevreden over de diensten van de gemeente Rotselaar en het Sociaal Huis.

“Een vierde van de Rotselaarse senioren is ouder dan tachtig jaar. Deze groep is het meeste zorgafhankelijk. Het Sociaal Huis biedt dan ook heel wat diensten aan die hen het leven makkelijker en aangenamer kunnen maken. Zo hebben we onder andere een poets- en boodschappendienst, brengen we warme maaltijden aan huis en nodigen we senioren uit op ons middagrestaurant zodat ze gezellig onder de mensen kunnen komen. Zo zorgen we er heel concreet voor dat onze mensen langer in hun eigen, vertrouwde woning kunnen blijven”, zegt schepen van sociale zaken Gert Heylen.

Resultaten bepalen het beleid
De resultaten van dit ouderenonderzoek vormen het uitgangspunt van het toekomstig seniorenbeleid. “25% of meer dan 4000 zestigplussers is een grote groep mensen met specifieke noden. We moeten hen dan ook maximaal betrekken bij de uitbouw van het gemeentelijk beleid. Deze wetenschappelijk onderbouwde studie is het uitgangspunt van het toekomstig seniorenbeleid in Rotselaar”, zegt schepen van senioren Carine Goris.