Plannen voor aanpak doortocht Wezemaal


woensdag, 1 december, 2010
Plannen voor aanpak doortocht Wezemaal

Samenwerking gemeente Rotselaar en Vlaamse Gewest goedgekeurd op Gemeenteraad

De gemeente Rotselaar en het Vlaamse Gewest zullen een studie uitvoeren naar de herinrichting van de doortocht Wezemaal. Deze studie behandelt het traject vanaf de rotonde (Marc Muntenplein) door het centrum van Wezemaal tot aan de grens met Aarschot. Met deze werken wil de gemeente de leefkwaliteit in het centrum van Wezemaal verhogen en er de verkeersveiligheid versterken.

Bij de heraanleg zal er voorzien worden in een gloednieuwe weginfrastructuur, nieuwe voetpaden, fietspaden langs beide zijden van de weg en gescheiden riolering. Extra aandacht zal worden geschonken aan een veilige inrichting van de kruispunten en aan de inrichting rondom Vrije Basisschool De Rank!

Tijdens de ontwerpfase worden er natuurlijk voldoende overlegmomenten met de buurtbewoners georganiseerd.

Het Vlaamse Gewest - wegbeheerder van de N19 - Aarschotsesteenweg - zal de studie uitvoeren voor de heraanleg van de weginfrastructuur, fietspaden en deel regenwater-afvoer. De gemeente Rotselaar zal gelijktijdig een studie uitvoeren voor de heraanleg van voetpaden, groenvoorzieningen, verlichting, straatmeubilair en riolering. Beide projecten zullen natuurlijk binnen één overkoepelend dossier worden gerealiseerd.

Bovendien wordt tegelijk met de wegenwerken over het volledige traject gescheiden riolering aangelegd die door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) wordt gesubsidieerd.

Indien alles volgens plan verloopt kunnen de effectieve werken aan de doortocht Wezemaal aanvangen in 2013-2014.