Plechtige inhuldiging gemeentehuis en Mena


zaterdag, 29 september, 2007
Plechtige inhuldiging gemeentehuis en Mena

Op vrijdag 21 september werd het vernieuwde gemeentehuis en de brouwerij
Mena officieel ingehuldigd door Vlaams Minister-President Kris Peeters.

De minister-president was vol lof voor de door het gemeentebestuur
geleverde inspanningen om bestaande, en historisch waardevolle gebouwen
te renoveren en te herinrichten en deze ten dienste te stellen van de
inwoners.

Tijdens heel het weekend konden de inwoners beide gebouwen bezoeken, wat
massaal werd gedaan.  De reacties die wij opvingen waren unaniem positief!

Het moment suprême: de inhuldiging van het nieuw Administratief Centrum.