Puzzelweiden voor foetussen op de gemeentelijke begraafplaatsen


dinsdag, 8 september, 2009
Puzzelweiden voor foetussen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheid nog niet hebben bereikt, kunnen op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd worden. (*)

Om deze kinderen een bijzondere en anonieme rustplaats te geven, heeft de gemeente op elke begraafplaats in Rotselaar hiervoor een puzzelweide ingericht. (Rotselaar, Wezemaal, Werchter en kerkhof Heikant).  

De inrichting voorziet in een graspleintje omgeven door planten en bloemperkjes. In het midden wordt een zuil met aangepast beeld en gedicht aangebracht. Rond deze zuil kunnen de gedenksteentjes voor deze kinderen aangebracht worden, anoniem, doch indien gewenst, mag men wel de datum van overlijden hierop aanbrengen. De gemeente voorziet in de aanlevering van de steentjes en gedenkplaatjes.

 

De ouders kunnen hiervoor kiezen uit een aantal vormen, zoals een cirkel, sterretje, …

Op deze manier kunnen ouders en familie op een geborgen plek hun kind waardig gedenken.

 

Het verlies van een kind blijft een droevig verhaal; door de inrichting van deze puzzelweide wil de gemeente een positieve inbreng doen in de verwerking van het rouwproces van de betrokken ouders en familieleden.

 

De gemeente zal de omliggende ziekenhuizen en begrafenisondernemers van deze nieuwe voorziening ook op de hoogte brengen. Zo kan de sociale dienst van een ziekenhuis de ouders inlichten over de mogelijkheid om hun doodgeboren kind te begraven binnen de eigen gemeente.

  

(*) artikel 15§2 van het decreet van 16/1/2004 voorziet in begraving of crematie voor levenloos geboren kinderen. Het betreft kinderen vanaf zwangerschapsduur van 12 weken en voor 6 maanden zwangerschap, waarvan noch een geboorteakte, noch een overlijdensakte, noch akte van een levenloos vertoond kind (vanaf 6 maanden zwangerschap) werd opgemaakt. Deze kinderen hebben dus nooit de staat van een persoon gehad en bijgevolg ook geen familienaam en voornaam.