Regularisatie voor tweede verblijven


maandag, 23 augustus, 2010

Na succesvolle oplossing voor zonevreemde woningen, bedrijven en sport - nu ook voor Rotselaarse weekendverblijven

Er is een definitieve oplossing voor de ongeveer tweeduizend tweede verblijven op campings en woonwagenterreinen en in chalets in de maak. Daarvoor slaan provinciebestuur en achttien Oost-Brabantse gemeenten de handen in elkaar.

Permanent wonen op een camping of woonwagenterrein mag technisch gezien niet, onder meer omdat de verblijven niet zelden zonevreemd zijn. Volgens Dirk Claes - de burgemeester van Rotselaar (CD&V) - zijn er in zijn gemeente, en dan vooral in deelgemeente Werchter, alleen al vierhonderd weekendverblijven.

'Het gaat om echte verkavelingen met wegen en riolering, maar ook om chalets in beschermd natuurgebied. We stellen vast dat die huisjes, vroeger bedoeld als weekendverblijf, meer en meer een permanente woonst worden. Voor onder meer zonevreemde woningen hebben we zelf een oplossing gevonden, maar de onzekerheid rond weekendverblijven blijft.'

De problematiek sleept al jaren aan en er gingen in het verleden ook al heel wat chalets tegen de vlakte. Het provinciebestuur wil nu een oplossing. Daarom worden de tweeduizend percelen, verspreid over vier projectgebieden in Vlaams-Brabant en achttien gemeenten in Oost-Brabant, onder de loep genomen. (...)

In het actieplan van provincie en gemeenten is in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voorzien, maar ook een eventuele herhuisvesting van bewoners van permanent bewoonde tweede verblijven in sociale woningen. (...)

Bron: Het Nieuwsblad, 19 augustus 2010, stl