Renovatie kerk Werchter


maandag, 15 december, 2014
Renovatie kerk Werchter

Het restauratiedossier van de Sint-Jan-Baptistkerk heeft een gunstig advies van Onroerend Erfgoed en wordt dit jaar nog ingediend bij de Vlaamse overheid.  De goedkeuring van het bestek en de meetstaat staat geagendeerd op de gemeenteraad van 15 december 2014.

Het gemeentelijk erfgoed heeft een belangrijke plaats in Rotselaar. Het gemeentebestuur handelt als een goede huisvader en investeert met zorg in het onderhoud van de historische gebouwen.

Het restauratiedossier van de Sint-Jan-Baptistkerk heeft een gunstig advies van Onroerend Erfgoed en wordt dit jaar nog ingediend bij de Vlaamse overheid.  De goedkeuring van het bestek en de meetstaat staat geagendeerd op de gemeenteraad van 15 december 2014.

Het huidig restauratiedossier gaat over de algemene restauratiewerken van de gevels noord, zuid en het koor: onder meer herstel en vervanging van ijzer-zandsteenparement, voegwerken, herstel buitenschrijnwerk, daken, waterafvoer en de herstelling van het torenkruis komen aan de beurt.

Een tweede deel in dit dossier gaat over de restauratiewerken van glas in lood: onder andere demonteren, nazicht, restaureren en terugplaatsen.

De totale kost word geraamd op 1.389.535 euro, waarvan 80% subsidieerbaar door de Vlaamse Overheid. Het gemeentelijk aandeel van 20% bedraagt 277.906 euro. De uitvoering van deze werken worden geraamd op 210 werkdagen.

Na goedkeuring door de bevoegde minister, moet de restauratie binnen de 5 jaar uitgevoerd zijn. De huidige wachttijden op Vlaams niveau zijn echter lang en kunnen oplopen van 3 tot 5 jaar. Ondertussen werken het gemeentebestuur verder aan het vooronderzoek voor de restauratie van het interieur van de kerk.

De toren van de kerk werd al eerder gerestaureerd. Recent is ook de elektronische en mechanische brand- en diefstalbeveiliging vernieuwd. De gemeente slaagde erin om hiervoor een subsidie van 87.300 euro te krijgen van de Vlaamse dienst 'Ruimte en Erfgoed'. De gemeente Rotselaar past de overige 20% van de werkkosten (22.000 euro) bij. Bovendien is ook de toren van deze kerk zopas voorzien van nieuwe torenluiken (6.300 euro). Onder meer de duivenoverlast zal hierdoor gevoelig afnemen.