Rotselaar dooft ‘s nachts de straatverlichting


maandag, 16 mei, 2016
Rotselaar dooft ‘s nachts de straatverlichting

Door de straatverlichting te doven tussen 24 en 5 uur, bespaart Rotselaar  elk jaar maar liefst 92 ton vervuilende CO2 en bijna 70.000 euro.

De mens is een gewoontedier. Neem nu de openbare verlichting: we zijn gewoon dat ze de hele nacht brandt, ook de uren die we in bed liggen. Dat is eigenlijk niet nodig. Zeker niet voor het milieu.

Met het klimaatactieplan Rotselaar 2020 doet Rotselaar concrete acties om tegen het jaar 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten, 20% minder energie te verbruiken en 20% meer herbruikbare energie te gebruiken.

Eén van deze acties is een masterplan voor de openbare verlichting in de gemeente. Dit masterplan is nu klaar en beschrijft hoe we vandaag en in de toekomst op een duurzame manier met openbare verlichting in Rotselaar zullen omgaan. Als eerste actie zullen we ’s nachts de openbare verlichting doven. Vanaf 9 mei 2016 zal gaandeweg in heel Rotselaar de straatverlichting gedoofd worden tussen 24 en 5 uur 's nachts.

De voordelen
Rotselaar telt meer dan 3.000 straatlampen. Dat is goed voor een totaal energieverbruik van bijna 100.000 kilowattuur per jaar.
“Door de straatverlichting te doven tussen 24 en 5 uur, besparen we  elk jaar maar liefst 92 ton vervuilende CO2 en bijna 70.000 euro.

Dat geld wordt rechtstreeks geïnvesteerd in nieuwe, dimbare en duurzame verlichting” vertelt schepen van Milieu Carine Goris. Door slimme systemen te gebruiken die alleen verlichten waar en wanneer nodig, zullen we ook in de toekomst besparen en nog minder CO2 uitstoten.

En de veiligheid dan?
Veiligheid voor alles. “Voor de openbare verlichting zal doven, zijn alle wegmarkeringen ver¬nieuwd. Ook alle verlichtingspaaltjes, reflectoren en aanduidingen van mogelijke obstakels zijn grondig nagekeken” aldus schepen van Mobiliteit Carine Goris.

Het is bewezen dat chauffeurs zonder straatverlichting voorzichtiger rijden. Studies tonen ook aan dat het aantal inbraken niet stijgt door 's nachts de openbare verlichting te doven. Inbrekers zien liever hun vluchtroute en zijn bovendien vooral in de vooravond en de vroege ochtend actief.

Samen
De openbare verlichting gaat voor iedereen uit, dus is het belangrijk dat alle inwoners ach¬ter het plan staan. Dit initiatief komt er dan ook na overleg met de politie, de jeugdraad, de seniorenraad en de gemeenteraad. Door te kiezen voor een tijdsafbakening van 24 tot 5 uur wordt rekening gehouden met het verenigingsleven, mensen die werken in ploegen, avond- en ochtendactiviteiten en de verkeersdrukte.

Wat kunnen inwoners doen?
Gezinnen en handelaars worden aangemoedigd om spaarzaam om te gaan met hun verlich¬ting. Voor wie 's nachts thuis komt, kan een goed geplaatste spot met bewegingsmelder hulp bieden om vlot binnen te geraken. Zo'n spot met bewegingsmelder kan ook ongewenst be¬zoek afschrikken, omdat het sneller de aandacht trekt.
Zoals altijd is het belangrijk dat je gezien wordt in het verkeer, zeker als zwakke weggebruiker. Om je daarbij te helpen organiseert de gemeente Rotselaar een speciale actie!

Fietsers, laat chauffeurs het licht zien
De lente is in het land! De fiets is het ideale en milieuvriendelijke vervoersmiddel. Natuurlijk is het belangrijk dat alle fietsers steeds goed zichtbaar zijn in het verkeer.

"Daarom organiseert de Rotselaarse Jeugddienst met alle fietsenwinkels een speciale kortingsactie voor goed werkende fietsverlichting" vertelt schepen van Jeugd Jelle Wouters. "Zo moedigen we onze inwoners aan om hun fiets te laten onderhouden. Met degelijk werkende fietslampen zijn fietsers goed zichtbaar en vallen ze maximaal op in het verkeer", aldus schepen Wouters.

De fietsenhandelaars geven aan alle inwoners tijdens de hele maand mei 2016 een korting van 20% op het nazicht en herstel van de vaste fietsverlichting en fietsreflectoren evenals de aankoop van losse fietsverlichting en fietsreflectoren.

Deze actie is mogelijk door de steun en medewerking van onze lokale handelaars: Fietsboerke Jos (Rotselaar), Vitesse Fietsen (Rotselaar), Vleugels Fietsspeciaalzaak (Wezemaal) en Fiets- & Tuincentrum Meirhaeghe – Van Woensel (Werchter).