Rotselaar geeft €1.500 voor aanpassing aan uw riolering


vrijdag, 16 oktober, 2009
Rotselaar geeft €1.500 voor aanpassing aan uw riolering


De bescherming van ons leefmilieu is een van onze prioriteiten. CD&V Rotselaar ijvert voor verdere investeringen in duurzame milieumaatregelen zoals propere waterlopen en een goed afvalsysteem.

Daarom wordt er bij de heraanleg van rioleringen zowel een systeem voor regenwater als voor huishoudelijk afvalwater aangelegd. De correcte aansluiting van het huisafvalwater op dit gescheiden rioleringsstelsel is verplicht en een voorwaarde om 100% subsidies te krijgen.

Om dit doel te realiseren, verleent de gemeente een bijzondere subsidie. Bovendien wordt iedere inwoner van Rotselaar goed ondersteund en gratis begeleid door een deskundige. Deze persoon staat voor u ter beschikking en zal voor elke woning een plan maken zodat het beste resultaat wordt bereikt.

Om de werken uiteindelijk te bekostigen doet de gemeente een fikse financiële inspanning: voor elke woning draagt de gemeente een deel van de kosten, tot maar liefst 1000 euro!

Samen met de kosten voor de afkoppelingsdeskundige (€500/per woning) investeert de gemeente dus 1.500 euro voor uw privéwoning! Ook als u, zonder dat er wegenwerken in uw straat gepland zijn, zelf beslist om uw water te scheiden kan u beroep doen op de premie van 1000 euro.