Rotselaar ontvangt SAVE-label van OVK


woensdag, 14 december, 2016
Rotselaar ontvangt SAVE-label van OVK

Rotselaar heeft als derde gemeente in Vlaams-Brabant het SAVE-label ontvangen uit handen van de Ouders van Verongeluke Kinderen (OVK).

De organisatie OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) overhandigde het label nadat Rotselaar de doelstellingen uit het SAVE-charter succesvol voltooide. Toch is dit geen eindpunt.

De uitreiking van het SAVE-label is voor Rotselaar enorm belangrijk omdat het een herinnering is aan het doel van het SAVE-charter: de weggebruiker en specifiek kinderen en jongeren beschermen in het verkeer. Concrete acties ondernemen en ze ook uitvoeren.

Het huiswerk is nooit echt af maar de gemeente Rotselaar is blij om als derde gemeente in Vlaams-Brabant het SAVE-label te ontvangen”, zegt schepen van Mobiliteit Carine Goris.

Blijven werken aan verkeersveiligheid
Er worden in Rotselaar steeds nieuwe fietsvriendelijke verbindingen gecreëerd, Octopusprojecten zorgen voor verkeersveilige schoolomgevingen en de eerste fietsstraat is ondertussen een feit. Extra snelbussen en een verhoogde capaciteit voor lokale P-treinen promoten het openbaar vervoer in de hele gemeente. Bovendien werd er in 2015 een nieuwe verkeersploeg opgericht binnen de politiezone, die specifiek toeziet op snelheidscontroles en alcoholgebruik.

Toekomst: meer acties voor veilig verkeer
De volgende jaren staan er nog meer acties op de planning, zoals circulatieplannen voor de kernen van de verschillende dorpen. “De gemeente Rotselaar wil met het charter, het actieplan en dit label blijven meewerken aan een gemeente die nog verkeersveiliger is, mensen sensibiliseren om voorzichtig te zijn en alle ouders van van verongelukte kinderen een hart onder de riem te steken”, besluit schepen Carine Goris.

Het SAVE-charter bestaat uit zeven doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. Op 29 september 2014 ondertekende Rotselaar het SAVE-charter. Hiermee ging ze het engagement aan te werken aan een SAVE-actieplan verkeersveiligheid gestoeld op de zeven SAVE-doelstellingen.

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren.