Rotselaar ontvoogd : gemeente levert zelfstandig bouwvergunningen af


woensdag, 13 juni, 2012
Rotselaar ontvoogd : gemeente levert zelfstandig bouwvergunningen af

 

Rotselaar ontvoogd: levert zelfstandig bouwvergunningen af

Betere en snelle dienstverlening voor onze inwoners

  

Vanaf 1 januari 2012 is onze gemeente ontvoogd.

Dit betekent dat de gemeente autonoom vergunningen mag afleveren. De stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingaanvragen kunnen nu rechtstreeks door het college van burgemeester en schepenen worden beslist.

Om zelfstandig vergunningen te kunnen afleveren moet de gemeente over volgende 5 zaken beschikken:

 - een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

 - een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar

 - een conform verklaard plannenregister

 - een vastgesteld vergunningenregister

 - een register van de onbebouwde percelen

De maximum termijn voor stedenbouwkundige dossiers waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is, zal ook verkort worden van 105 dagen naar 75 dagen.

De ontvoogding van onze gemeente heeft zeker positieve gevolgen voor inwoners die onze gemeente willen (ver)bouwen. Zo moet de vergunning verleend en verzonden worden binnen de decretaal bepaalde termijn, die nu in bepaalde gevallen verder ingekort wordt.

Zoniet zou de vergunning 'stilzwijgend' geweigerd worden. Dit betekent natuurlijk een aanmoediging voor het vlot behandelen van de dossiers door de gemeentelijke diensten, wat elke aanvrager ten goede zal komen.

De gemeente Rotselaar ontvoogd = betere en snellere dienstverlening voor de inwoners van onze gemeente!