Rotselaar stelt Bijzonder Nood- en Interventieplan voor aan gemeenteraad.


maandag, 24 november, 2014
Rotselaar stelt Bijzonder Nood- en Interventieplan voor aan gemeenteraad.

Rotselaar stelt Bijzonder Nood- en Interventieplan voor aan gemeenteraad

De gemeente Rotselaar bereidt zich voor op de aangekondigde elektriciteitsschaarste van komende winter. Met twee afschakelschijven in Rotselaar is het belangrijk dat de gemeente zich voorbereidt op het beheren van een eventuele noodsituatie m.b.t. tot een elektriciteitsuitval. In de aanloop naar de winter zet de gemeente alvast haar sensibilisatiecampagne voor energiebesparing verder.

Sinds bekend is dat Werchter en Klein-Vlasselaar van Rotselaar opgenomen zijn in de afschakelschijven van het Afschakelplan Elektriciteit, zet de gemeente zich zo goed mogelijk in om de mogelijke problemen bij een afschakeling op te vangen.

BNIP

Begin oktober werd de gemeentelijke veiligheidscel (politie, brandweer, Sociaal Huis, volksgezondheid, communicatie, …) samengeroepen. Een maand later is het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) een feit. Het BNIP werd voorgelegd en goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 24 november. Het BNIP bevat heel wat risicoanalyses en te nemen maatregelen: van wegverkeer en watervoorziening tot kwetsbare groepen, zorginstellingen en veiligheid.

De gemeente Rotselaar voorziet een locatie waar inwoners, indien gewenst, samen de elektriciteitsuitval kunnen doorbrengen. In Werchter zal dit worden voorzien in het Lokaal Dienstencentrum ‘De Oude Pastorie’ en in Wezemaal in het ‘Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn’ (oud gemeentehuis). Ook de scholen en de Landelijke Kinderopvang (buitenschoolse kinderopvang) bereiden zich concreet voor op een mogelijke stroomafschakeling en zullen de inwoners tijdig informeren over hun aangepaste dienstverlening.

De inwoners van de betrokken zones ontvangen nog meer specifieke informatie. De bewoners van Werchter en Klein-Vlasselaar ontvangen nog deze week een brief van het gemeentebestuur met concrete informatie. Zeven dagen voor de afschakeling wordt de gemeente verwittigd en zet zij de nodige communicatie naar de betrokken inwoners in gang met een aan huis bedeelde brief waarin zij worden uitgenodigd voor een infovergadering. Deze infovergadering zal plaatsvinden vijf dagen voorafgaand aan de afschakeling.

Solidariteit en sensibilisering

In tussentijd vraagt de gemeente Rotselaar om solidariteit van zowel lokale besturen als inwoners. De gemeente deed alvast een oproep naar andere gemeenten om bij de aankondiging van een afschakeling alle openbare straatverlichting te doven in de hoop dat dit de elektriciteitsuitval kan vermijden.

De gemeente heeft, in samenwerking met Eandis, beslist om de verlichting van de openbare gebouwen te doven in de periode van november tot en met februari. Van november tot en met januari zet de gemeente Rotselaar, samen met Eandis, in op een speciale sensibiliseringsactie. Dit initiatief zal leiden tot minder elektriciteitsverbruik bij de gemeentelijke diensten en gebouwen. In november gaat de verwarming in de gemeentelijke gebouwen een graadje lager en in januari plaatst de gemeente stekkerblokken met aan/uitschakelaar bij alle technische apparaten. Ondertussen blijft de gemeente haar personeel sensibiliseren tot minder elektriciteitsverbruik.

Kerst- en eindejaarsverlichting

Misschien wel de meest opvallendste verandering deze winterperiode is het uitblijven van de kerstverlichting. Hoe gezellig openbare kerstverlichting ook is, onder het motto ‘alle beetjes helpen’ wilt de gemeente Rotselaar met alle mogelijke middelen bijdragen tot het vermijden van een stroomafkoppeling bij de gezinnen.

Op www.rotselaar.be/afschakelplan kunnen de inwoners alle informatie over het afschakelplan terugvinden alsook nuttige tips om zelf energie te besparen.