Rotselaar werkt


vrijdag, 17 oktober, 2014
Rotselaar werkt

Rotselaar werkt samen met Infrax actief verder aan de uitbreiding van het rioleringsnetwerk in onze gemeente. Dankzij heel wat inspanningen heeft Rotselaar daarvoor ook nieuwe subsidies ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Uitbreiding rioleringsnet in Rotselaar
Op de Heikantberg wordt er momenteel concreet gewerkt aan de uitbreiding van het rioleringsnet. De Beukenlaan en delen van de Olmendreef, Dennenlaan, Regastraat, Kastanjedreef en Acacialaan krijgen nieuwe riolering en weginfrastructuur.

Omwille van de smalle straten gaat er extra aandacht naar de coördinatie van de werken en de bereikbaarheid van de woningen.

In de Elzendreef, Kwikstaartweg en Wilgenlaan werden onderhoudswerken aan de wegen uitgevoerd. De infrastructuur werd er grondig verbeterd met een nieuw wegdek.

Ook in de Nieuwebaan in Werchter kan er een gescheiden riolering worden aangelegd dankzij een subsidie van 620 000 euro. Tegelijkertijd zal er ook een vrijliggend fietspad worden aangelegd langs de Nieuwebaan. Ook het grote fietspadenproject Werchter-Haacht wordt gerealiseerd. In dit project worden er langs beide zijden van de weg vrijliggende fietspaden aangelegd met aandacht voor veilige oversteekplaatsen. Deze werken starten na het bouwverlof van 2015.

Zo wordt er van aan het rondpunt in Werchter tot in het centrum van Haacht een nieuwe, veilige fietsverbinding gerealiseerd voor onze fietsers en de vele scholieren.
Rotselaar kan op 80 % Vlaamse subsidie rekenen voor de aanleg van het fietspad.

 Aan Werchter-brug  worden extra parkeerplaatsen voorzien. De uitvoering hiervan zal kortelings gebeuren door de eigen gemeentelijke diensten.

 Het volgende project dat op de planning staat is nieuwe riolering voor Hoogland, Kleine Molenweg en Hermansstraat in Werchter. Hier worden ook extra initiatieven genomen voor waterbeheersing en verkeersveiligheid. Het studiebureau werkt op dit moment aan het definitieve ontwerp zodat er hopelijk volgend jaar aan de slag kan gegaan worden.