Sociaal Huis voor Rotselaar


dinsdag, 10 mei, 2016
Schepen van Sociale Zaken Gert Heylen

Vanaf 17 mei zullen de sociale diensten en de administratie van het OCMW  ondergebracht worden in het Administratief Centrum in Rotselaar.
 
“Met deze verhuis brengen we alle gemeentelijke en sociale diensten samen onder één dak en optimaliseren we de sociale dienstverlening voor onze inwoners”, aldus Schepen van Sociale Zaken Gert Heylen (CD&V).
 
Het gemeentebestuur en het OCMW realiseren hiermee een nauwere samenwerking en willen geleidelijk aan toewerken naar een  integratie van de sociale diensten binnen de gemeentelijke diensten.  Een goede samenwerking  en integratie kan er natuurlijk pas zijn als de personeelsleden van OCMW en gemeente ook effectief samenzitten. Vandaar deze verhuis van 16 personeelsleden van de sociale dienst en de administratie.
 
We zullen voortaan als Sociaal Huis door het leven gaan. De benaming OCMW wordt immers al te vaak en te uitsluitend, geassocieerd met individuele steun aan kansarmen.  De waaier van activiteiten die we vandaag aanbieden, bewijst net het omgekeerde. Het Sociaal Huis is er voor iedereen, voor elke inwoner van Rotselaar. Het kinderdagverblijf, de thuiszorgdiensten en de activiteiten van het dienstencentrum Oude Pastorie zijn hiervan maar enkele voorbeelden.
 
Een nieuwe naam, een nieuwe locatie, een nieuw logo.

Het lokaal dienstencentrum ‘de Oude Pastorie’ blijft op haar vertrouwde plek in Werchter gevestigd. De dienstverlening van dit dienstencentrum zal bovendien nog uitgebreid worden.