Speelbossen voor Wezemaal en Werchter


donderdag, 30 augustus, 2012
Jong CD&V blij met extra speelruimte voor de jeugd

JONG CD&V BLIJ MET EXTRA SPEELRUIMTE VOOR DE JEUGD

De gemeente Rotselaar koopt twee stukken grond aan om in te richten als speelbos.De bossen geven ruimte aan kinderen en jeugdbewegingen om er in de vrije natuur te spelen. Met dit beleid garandeert de gemeente dat groene zones in de dorpskernen aanwezig blijven.

Eén van de bossen is gelegen aan de Nieuwebaan, naast de Chiro van Werchter. Het ander stuk grond ligt in Wezemaal tussen de Vleugtweg en de Bosweg. Beide locaties zijn ideaal gelegen nabij het dorpscentrum en goed bereikbaar voor zowel de Scouts als de Chiro.

“Kinderen en jeugdbewegingen hebben recht op vrije ruimte. Locaties om vrij te spelen worden steeds schaarser”, aldus JONG CD&V-voorzitter Jelle Wouters. “Met de aankopen van deze bossen wilt de gemeente vrije ruimte garanderen voor onze jeugd.” 

CD&V-gemeenteraadslid Nele Demuynck is blij met het initiatief: “Deze gronden zullen met aandacht voor de biodiversiteit worden ingericht tot natuurzones. Met deze projecten kiezen we bewust voor het behoud en de uitbouw van groen in onze gemeente.”

De speelpleintjes in de verschillende wijken krijgen worden stelselmatig vernieuwd, maar ook het onderhoud ervan is belangrijk. De gemeente voorziet bij elke nieuwe verkaveling ruimte voor nieuwe speelruimte.

Zaterdag opent bovendien het sport- en recreatieproject Ter Heide met onder meer een skatepark en een speeltuintje.

JONG CD&V Rotselaar is blij met de aankoop van de speelbossen.

We willen de komende jaren verder investeren in groene publieke zones en bijkomende speelruimte voor de jeugd, onder meer in Rotselaar en Heikant.

JONG CD&V Rotselaar maakt hiervan een prioriteit bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.