"Spitstreinen afschaffen is niet slim"


maandag, 2 maart, 2015
"Spitstreinen afschaffen is niet slim"

Rotselaars CD&V-schepen en pendelaar Jelle Wouters trekt van leer tegen de overvolle spitsuurtreinen die in het station van zijn woonplaats Wezemaal passeren.

"Spitstreinen naar Brussel schrappen is geen slim idee, dat bleek vanochtend weer maar eens", fulmineert schepen en ervaringsdeskundige Jelle Wouters (CD&V).

In maart 2014 stelde de NMBS het ontwerp van het nieuwe vervoersplan voor. Het station van Wezemaal verloor drie rechtstreekse IC treinen in de ochtendspits. Ook de extra spitstrein 's avonds vanuit Brussel verdween, evenals de laatste trein vanuit Brussel.

Op vraag van de gemeente Rotselaar heeft de NMBS in de spitsuren toch bijkomende stoptreinen ingezet als verbinding tussen Wezemaal en Leuven. De praktijk leert nu dat het gemeentebestuur van Rotselaar met reden protesteerde tegen het nieuwe vervoersplan. De stoptreinen blijken onvoldoende capaciteit te hebben om al de reizigers op te vangen.

Reeds bij het voorstel van het nieuwe vervoersplan van de NMBS in maart 2014 ging de gemeente Rotselaar niet akkoord met de voorgestelde aanpassingen van het treinvervoer. Afschaffing van vijf succesvolle treinstops tijdens de spitsuren is een vreemde beslissing als je weet dat het aantal pendelaars op tien jaar vertienvoudigd is naar 1.500 per dag.

De vrees van het gemeentebestuur blijkt terecht: de stoptreinen met overstap in Leuven ter vervanging van de rechtstreekse IC treinen naar Brussel hebben onvoldoende capaciteit om de hoeveelheid pendelaars aan het station van Wezemaal op te vangen.

De afschaffing van de rechtstreekse treinen naar Brussel, werd door de reizigers sowieso als een mincomfort ervaren. Dat nu bovendien blijkt dat zij de vervangende stoptreinen niet meer opraken omwille van overbezetting is voor de gemeente Rotselaar niet aanvaardbaar. Ze blijft dan ook uitdrukkelijk vragende partij om het station van Wezemaal mee op te nemen in de rechtstreekse IC-verbinding Aarschot-Brussel.

Voor de extra ingezette stoptreinen verwacht Rotselaar een verhoging van de capaciteit door het inzetten van extra wagons. Na de invoering van het nieuwe vervoersplan zou NMBS de bezetting evalueren van een aantal treinen. De capaciteit op de P treinen in Wezemaal werd niet verhoogd, wat bij het gemeentebestuur vragen doet rijzen over de manier waarop deze evaluatie werd uitgevoerd.

De gemeente Rotselaar richt zich nu opnieuw tot de NMBS om de dialoog met betrekking tot het vervoersprobleem van station Wezemaal actief verder te zetten.