Station in Rotselaar


vrijdag, 17 april, 2015
Site Danone - Stationsstraat te Rotselaar

De gemeente Rotselaar en Provincie Vlaams-Brabant starten een haalbaarheidsstudie voor mogelijk treinstation in Rotselaar. In het kader van de studie rond een regionaal vervoersnetwerk werken de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Rotselaar samen aan een haalbaarheidsstudie naar een mogelijk station aan de Danonesite van Rotselaar.

In de studie wordt gepeild of het technisch en verkeerskundig mogelijk is om een station aan de Danonesite te ontwikkelen. Ook de ruimtelijke inpasbaarheid en de financiële haalbaarheid worden bekeken.

De studie rond het regionaal vervoersnetwerk richt zich onder andere op een verbetering van duurzaam vervoer op de verkeersassen van en naar Leuven. De Aarschotsesteenweg, een van deze assen, vangt ter hoogte van de rotonde in Rotselaar heel wat autoverkeer op vanuit de omliggende gemeenten Haacht, Tremelo, Wezemaal en Aarschot. Om deze zware verkeerstoevoer te verlichten, bekijken de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Rotselaar de haalbaarheid om aan de Danonesite een station te openen.

Trein, bus, fiets en voetganger
Het doel is een openbaar-vervoerknooppunt te realiseren waar trein, bus, fiets en voetganger samenkomen. Een knooppunt met vlotte overstapmogelijkheden op de verschillende vervoermiddelen, zodat in Rotselaar een volwaardig regiostation gerealiseerd kan worden en in de toekomst terug rechtstreekse treinen naar Brussel mogelijk zijn. Verder wordt nagedacht over fietssnelwegen, parallel met de treinsporen, die een veilige en snelle verbinding vormen tussen de twee stations van Wezemaal en Rotselaar. De mogelijkheid om zowel een nieuw station in Rotselaar te openen als het bestaande station van Wezemaal te behouden, wordt eveneens onderzocht.

De haalbaarheidsstudie betreft een kortlopende studie van zes maanden, die zowel door het provinciebestuur als door de gemeente ondersteund en gefinancierd wordt. “Met dit onderzoek gaan we de mobiliteitsmogelijkheden op de as Leuven-Aarschot, die ook zullen onderzocht worden in het Vlaams strategisch project ‘Ruimtelijke ontwikkeling regionet Leuven’, verder uitdiepen. Hiermee werken we aan een duurzaam mobiliteitsprofiel voor de regio,” zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde van ruimtelijke ordening.

"De haalbaarheidsstudie naar een station in Rotselaar past bovendien in de visie over de dorpskernversterking van de gemeente", zegt Dirk Claes, burgemeester van de gemeente Rotselaar.

De haalbaarheidsstudie moet begin 2016 resulteren in een drietal mogelijke scenario's. Einddoel van de studie is het bekomen van een voorkeursscenario dat vervolgens zowel ruimtelijk als financieel getoetst wordt. Naast de provincie en de gemeente Rotselaar, zijn ook Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Leuven en dienstverleners Infrabel, De Lijn en NMBS partners in dit verhaal.