Steenweg Werchter - Haacht


donderdag, 28 april, 2016
Steenweg Werchter - Haacht

De Haachtsesteenweg wordt heraangelegd met vrijliggende fietspaden en een gloednieuw wegdek met veilige oversteekplaatsen en extra groenzones.

Zopas zijn de voorbereidende werken aan de Haachtsesteenweg, tussen Werchter brug en Haacht, gestart.

De totale kostprijs van de werken bedraagt meer dan 1 miljoen euro. De gemeente Rotselaar betaalt hiervan 500.000 euro waarvan 80% zal worden gesubsidieerd met een fietspadensubsidie van de Vlaamse overheid.

De weginfrastructuur van de Haachtsesteenweg wordt verbeterd.
De focus ligt op vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen, voorzien van punctuele verlichting. Dit maakt de steenweg veiliger voor de zwakke weggebruikers.

In het nieuwe ontwerp voorziet de gemeente de nodige groenzones om auto’s, fietsers en voetgangers van elkaar te scheiden.

Veilig oversteken is een belangrijk aandachtspunt. Daarom zijn er veilige oversteekplaatsen met een middeneiland ter hoogte van het Hazepad en Erwtenveld. De steenweg krijgt bovendien een nieuwe laag asfalt die voor extra rijcomfort zorgt.

Daarnaast vernieuwt Aquafin het rioleringsstelsel waar dit nog niet eerder gebeurde. Ze leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan dat regenwater van afvalwater scheidt. Dit is goed voor het milieu en zorgt voor proper water in onze beken en rivieren.

Gelijk met deze werken worden ook een aantal nutsleidingen vernieuwd en verplaatst.Door de dit nu mee te nemen in het project wordt vermeden dat de weg nadien opnieuw moet worden opengebroken.

De werken zelf gebeuren in twee fases. Je vindt alle praktische informatie op de website van de gemeente Rotselaar.