Strijd tegen vliegroute opgevoerd


donderdag, 5 februari, 2015
Strijd tegen vliegroute opgevoerd

Rotselaar start de juridische procedure op tegen de nieuwe vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’.

De Gemeenteraad bekrachtigde zopas de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om naar de rechtbank te stappen.  Rotselaar besliste eerder al  om de Belgische Staat in gebreke te stellen om de vluchten zo te organiseren dat de oorspronkelijke situatie (voor maart 2014) wordt hersteld.

Na een brief van de minister van Mobiliteit, als antwoord op deze ingebrekestelling, zet de gemeente Rotselaar een nieuwe, belangrijke stap. De Gemeenteraad bekrachtigde de milieustakingsvordering om zo sterk te wegen op de besluitvorming van de federale regering.

Sinds maart 2014 veroorzaakt de nieuwe vliegtuigroute ‘Leuven Rechtdoor’ heel wat extra geluidshinder boven de gemeente Rotselaar en buurtgemeenten. Als antwoord op deze nieuwe situatie keurde Rotselaar in september al  de motie ‘terug naar een billijke spreiding’ goed.

Rotselaar kende altijd al dalende vliegtuigen boven haar grondgebied. Sinds maart 2014 stijgen er bij oostenwind echter ook vliegtuigen op boven de gemeente. Ondanks het Luchthavenakkoord, dat voorziet dat wijzigingen in de vliegroutes vooraf meegedeeld en geconsulteerd worden aan de nieuw getroffen gemeenten, werden de gemeente Rotselaar en omliggende gemeenten niet geraadpleegd. Het bestuur van Rotselaar protesteert uitdrukkelijk tegen deze nieuwe regeling voor het vliegverkeer.