Subsidies voor herbruikbare luiers doet ouders tot 250€ besparen


woensdag, 14 oktober, 2009
Subsidies voor herbruikbare luiers doet ouders tot 250€ besparen

Voor jonge gezinnen maken wegwerpluiers een aanzienlijk deel uit van het huishoudelijk budget. Niet alleen de kostprijs van aankoop, maar ook de kosten voor het aanbieden van deze afvalfractie is niet te onderschatten. Gedurende een luierperiode.zou per kind zo’n 1.000 tot 1.700 kg restafval (wegwerpluiers) geproduceerd worden.

Na contact met het afvalpreventieteam EcoWerf blijkt dat aparte inzameling van wegwerpluiers op korte termijn niet gerealiseerd zal worden. 

In Rotselaar zijn momenteel bijna 500 kinderen waarvoor aanspraak gemaakt zou kunnen worden op de subsidie herbruikbare luiers.   Het leek ons dan ook aangewezen hiervoor een subsidiereglement herbruikbare luiers goed te keuren, wat gebeurde op de gemeenteraad van november ll.

De voorgestelde subsidies kunnen voor jonge gezinnen een stimulans betekenen om over te schakelen van het gebruik van wegwerpluiers naar herbruikbare luiers. Zo kan ook de hoeveelheid restafval weer wat teruggedrongen worden en kunnen gezinnen aanzienlijk besparen op de kost van hun restafval.

Met het invoeren van het subsidiereglement herbruikbare luiers wordt het alternatief van wegwerpluiers aantrekkelijker. Bovendien wordt op deze manier een extra signaal gegeven naar de bevolking dat er bij de gemeente wel degelijk nagedacht wordt over afvalpreventie en milieuverantwoord productgebruik. 

Het gemeentebestuur keurde in november 2009 een subsidiereglement voor herbruikbare luiers goed.

De subsidie voorziet per kind tot 3 jaar waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden een vergoeding op de helft van de factuurprijs met een maximum subsidiebedrag van 150€ per kind en per pakket (starterspakket en opvolgpakket). Ouders die hiervan willen gebruik maken zien dan af van de sociale correctie Diftar voor restafval ten bedrage van 50€.

Deze maatregel kan voor jonge ouders een besparing tot 250€ opleveren!