Ter Heide


vrijdag, 23 april, 2010
Ter Heide

Het CD&V/N-VA programma, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen (2006), stelde voor om de zone aan Toren Ter Heide recreatief verder uit te bouwen. Ter aanvulling van de bestaande zone rond de plas en sporthal de Meander en omwille van de zeer goede, centrale ligging in onze gemeente. 

In het najaar van 2008 werd ons minimumprogramma vastgelegd. Met onder andere een polyvalente zaal - waarin zowel fuiven als andere activiteiten zouden kunnen doorgaan,  een vernieuwde voetbalaccommodatie en bijkomende gelegenheid voor buitensporten (basket, petanque,...). 

Het project mocht worden gerealiseerd in samenwerking met een privépartner. Binnen een PPS-structuur (publiek-private samenwerking) kan deze privépartner uiteraard ook een eigen inbreng hebben. Doel daarvan is uiteraard om de kostprijs te beperken, maar ook om alles sneller te kunnen realiseren.  

De CD&V/N-VA-meerderheid slaagde erin om 11 hectare bijkomende gronden te verwerven, naast de vier hectare die de gemeente reeds in haar bezit had. Een aankoop waar onze inwoners nog jaren plezier van zullen hebben! Na het afronden van deze fase (2009), was de tijd rijp voor de concrete plannen. Deze plannen voldoen  ruimschoots aan uw wensen en aan de noden van onze verenigingen (jeugd, sport, cultuur, senioren, …).

Ook het privéluik - een uitbreiding van sporthal de Meander met o.a. de aanleg van een zwembad -  betekent zeker een meerwaarde voor de inwoners.  De huidige recreatiemogelijkheden (zwemmen, joggen, fietsen, surfen, ...) die zowel de Meander als de Plas reeds bieden, blijven natuurlijk volledig behouden.  

Na 4 jaar grondige voorbereiding is het nu tijd om in actie te schieten! Want we willen de nieuwe infrastructuur zo snel mogelijk ter beschikking stellen van onze inwoners en verenigingen.  

Dirk Claes, Burgemeester

Frans Raiglot, Voorzitter CD&V Rotselaar