Trage wegenkaart in uw brievenbus


woensdag, 23 maart, 2011
Trage wegenkaart in uw brievenbus

Trage wegen? Rotselaar heeft talrijke trage wegen. Het zijn kleine wegjes (kerkwegels, holle wegen, jaagpaden, steegjes) die regelmatig door wandelaars en fietsers worden gebruikt. De gemeente heeft nu maar liefst 80 van deze wegjes opgewaardeerd door ze een naam te geven en op te lijsten in een speciale ‘trage wegenkaart’.Iedere inwoner ontvangt de trage wegenkaart gratis in zijn brievenbus. 

Op deze manier winnen de wegjes weer aan bekendheid en wordt het gebruik ervan gestimuleerd. De trage wegen bieden de zwakke weggebruiker een uitstekend alternatief om te ontsnappen aan het drukke verkeer. Zeker de schoolgaande jeugd heeft met deze kaart een geschikte handleiding voor een veilige route op weg naar de school of de sportclub.  

De mooiste natuurplekjes
Bovendien wordt er permanent verder gewerkt aan de toestand van diverse trage wegen. Talrijke kerkwegels in Rotselaar werden ondertussen al beklinkerd. Alle wegjes hebben ook een eigen straatnaambord dat de herkenbaarheid versterkt. Op de wat langere trajecten zorgen houten ecopaaltjes ervoor dat je ook onderweg op de juiste route blijft. Het is zeker de bedoeling om de recreant en de gebruiker van de trage wegen binnenkort ook via infoborden te informeren over de natuurlijke omgeving.   

Nieuwe wegjes op komst
De komende jaren zal de gemeente elk jaar 10 nieuwe wegjes onderzoeken om opnieuw open te stellen. Dit jaar al wordt werk gemaakt van het herstel en de verharding van een aantal wegen: ‘de Bimden’, ‘Pad naar Dievekensmolen’ en het ‘Tarweland’. Om de goede staat te garanderen wordt beroep gedaan op peters en meters. Zij zijn mee verantwoordelijk voor een bepaald wegje in de buurt en brengen de gemeente op de hoogte wanneer onderhoud nodig is. Zo willen we binnen afzienbare tijd een milieuvriendelijk, duurzaam en aangenaam verbindingsnetwerk van wegjes creëren in gans de gemeente. 

Aan u om deze kaart eens uit te testen!